Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Half november vorig jaar mocht ik aantreden als freelance producent voorhetWeekendvanhetNMF.HetNMFhadvoordezetweedeeditie een nieuwe samenwerkingspartner gevonden in Erfgoedvereniging Heemschut een van de oudste particuliere verenigingen voor het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Wederom een prachtige verbintenis van twee goede doelen die beide streven naar het behoud van cultureel erfgoed. Er was wel een belangrijk verschil met Hendrick de Keyser de partner van 2013 namelijk dat Heemschut zelf geen enkel pand in haar bezit heeft. Met een producent vanuit Heemschut en de verschillende lokale commissies in het land werd aansluitend naarstig gezocht naar geschikte en mooie locaties. Het doel was om 25 30 locaties verspreid over alle provincies te vinden maar opeens waren er 43 locaties die mee wilden doen. Op de lijst met musici die zich aangemeld hadden prijkten ook zon 45 musici en ensembles en zodoende begon ik met het puzzelen en het verbindenvandeverschillendemogelijkeensemblesenlocaties.Ditis altijd een leuke puzzel en uiteindelijk konden we bijna alle musici een plekje geven. Mijn contactpersoon bij Heemschut was ondertussen alle locaties aan het afbellen om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Tevens om de website met de juiste gegevens te kunnen vullen. Dit was een grote klus omdat alle locaties heel verschillend waren sommige waren commercile verhuurlocatiesandere hadden een museale functie sommige werden gerund door vrijwilligers of vanuit een stichtingsbestuur en ook waren er panden die privbezit waren maar alle locaties hadden een verbintenis met Heemschut. Aan de kant van de musici werden ook verbintenissen gezocht. Zo werd er voor het Venduehuis in Den Haag een programma gemaakt rondom de 100ste sterfdag van de Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag met violist Sergey Arseniev celliste Sanne van der Horst en altvioliste Veronika Lnrtov. Zij vormden in dit Weekend voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst met elkaar het Aubade Trio. Omdat de medewerkers van het NMF en ikzelf niet op 43 plekken tegelijkertijd aanwezig konden zijn moesten we op zoek naar vrijwilligers om de verschillende concerten te helpen cordineren. Gelukkig heeft het NMF een enthousiaste groep vrijwilligers die ook dit jaar weer de handen uit de mouwen wilden steken. Zij werden tijdens het Weekend het cement tussen de verschillende onderdelen het NMF de locatie en de musici. Sommige vrijwilligers hadden er MartenRoot Terugblik Weekend van het NMF 2015 Cultureel erfgoed als verbintenis Bouwkunst is gestolde muziek Goethe NMF_zomer_bulletin_2015_Wim.indd 7 24-06-15 1711