Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke ­ stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verant- woorde fondsenwerving en besteding door middel van het ­ beoordelen van de fondsenwervende organi- saties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Wanneer u het CBF- keur ziet afgebeeld, kunt u er als gever vanuit gaan dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. www.cbf.nl Het NMF is door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het NMF hoeft daarom geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen. Donateurs van het NMF kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiter- aard binnen de geldende regels). www.belastingdienst.nl www.anbi.nl GEEF DIT MAGAZINE DOOR EN WIN! Dit NMF Magazine staat in het teken van ‘Doorgeven’. Dus als u dit magazine gelezen heeft en u vindt het­ zonde om weg te gooien, geef het dan door aan een andere geïnteresseerde en help het NMF. Laat ons op www.muziekinstrumentenfonds.nl/doorgeven weten aan wie u het ­ magazine heeft doorgegeven. Onder alle deelnemers verloten we een exclusief ­ concert bij het NMF op ­ kantoor of bij u thuis. Hartelijk dank voor het doorgeven! GEEF UW MENING EN WIN! Het NMF is benieuwd naar uw mening over dit ­ magazine. Wij stellen het zeer op prijs als u ons feed- back wilt geven. Ook als u het blad niet, weinig of pas voor het eerst leest, vinden we uw mening belangrijk. U kunt uw feedback geven door de vragenlijst in te vullen op www.mediatest.nl/muziek. Dit duurt maximaal 10 minuten. Onder alle deelnemers verloten we een exclusief concert bij het NMF op kantoor of bij u thuis! Deelnemen kan tot uiterlijk 1 september 2018. Maak kans op een exclusief concert bij u thuis colofon Manon Veenendaal hoofdredacteur | Lennart van der Sman eindredacteur Marcel Schopman redactielid | Berry van de Ven redactielid met speciale dank aan ‘de bladendokter’ Rob van Vuure grafisch ontwerp & productie www.conceptcommunicatie.nl illustraties Jannemieke Oostra | foto’s instrumenten Cathy Levesque cover Cecilia Bernardini foto Linelle Deunk oplage 10.000 de stichting is statutair gevestigd te amsterdam kvk amsterdam 41205257 rsin-nummer 009056002 iban NL58 ABNA 0555 0286 66 oprichter Pieter Moerenhout erevoorzitter prof. ir. W. Dik beschermheer Z.K.H. Prins Constantijn Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Postbus 11912 | 1001 GX Amsterdam Sint Annenstraat 12 | 1012 HE Amsterdam telefoon 020 622 1255 e-mail info@muziekinstrumentenfonds.nl web www.muziekinstrumentenfonds.nl facebook www.facebook.com/muziekinstrumentenfonds twitter www.twitter.com/instrumentfonds instagram www.instagram.com/muziekinstrumentenfonds CONTACT Het kantoor van het NMF is op werkdagen ­ geopend van 9.30 tot 17.30 uur. Wilt u langskomen? Bijvoorbeeld om ons kantoor - het oudste stenen woonhuis van Amsterdam uit 1565 - te bezichtigen of om een kijkje te nemen in de instrumentenkamer of om een gewoon vraag te stellen? Of misschien voor een kop koffie? Het beste belt u eerst even op. Dan ontvangen wij u graag! alle musici die zijn afgebeeld in dit magazine hebben of hadden tot voor kort een instrument of strijkstok van het nmf in bruikleen, tenzij anders vermeld. alle rechten voorbehouden. Eenieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan deze uitgave, wordt vriendelijk verzocht contact met het NMF op te nemen. wie speelt er straks bij u thuis voor ú, uw familie en vrienden? kans één * kans twee *