gegrepen door de open en heldere klank. De Groot probeerde de bas uitgebreid en liet ook andere bas- sisten spelen voordat hij over zou gaan tot de aankoop. Het is leuk te vermelden dat de huidige bespeler, Olivier Thiery, daar toen als leerling van De Groot, ook bij betrokken was. De Groot vertelt over de Can- di dat hij er zich altijd volledig op heeft kunnen uitleven en dat het een breed inzetbaar, flexibel en gezond instrument is, dat ook uitermate ge- schikt is gebleken om mee te nemen op concertreizen. Het NMF heeft bij het selectietra- ject meerdere bassisten en experts betrokken. De bas wordt door hen vooral geprezen om de brede inzetbaarheid (met name ook als solistisch instrument), de zeer goede staat waarin hij verkeert en de hoog- waardige kwaliteit van de bouw, die gelijk staat aan die van de andere instrumenten uit de violenfamilie van begin 20e eeuw. Dit laatste is geen onbelangrijk aspect, gezien het feit dat veel bouwers bij het maken van een contrabas doorgaans minder zorgvuldig te werk gingen en vaak materiaal van inferieure kwaliteit gebruikten. De bas had simpelweg (nog) geen groot aanzien en speelde muzikaal een minder prominente rol. Candi heeft zijn bas gelukkig in exact dezelfde kwaliteit als zijn cel- lo’s gebouwd. Met geld uit de nalatenschap is op verzoek van Olivier Thiery een C-extensie op de bas geplaatst. Met deze extensie wordt het bereik van de bas (in de laagte) vergroot zonder dat het nodig is een vijfde snaar te plaatsen. Hierdoor kan een breder repertoire worden gespeeld. De zeer hoogwaardige handgemaakte exten- sie is vervaardigd door een Neder- landse expert. Fortepiano met twee uitwisselbare mechanieken, gebouwd door Gerard Tuinman, Utrecht Verwachte leverdatum: eind 2018 Nederland staat bekend om het hoge niveau van authentieke uit- voeringen van oude muziek. Vanuit alle landen komen studenten naar ­ Nederland om hier een opleiding oude muziek te volgen. Ook de in- strumentenbouw en –restauratie van (kopieën van) oude instrumenten is in Nederland van het hoogste ni- veau. Gerard Tuinman is fortepiano- bouwer in Utrecht en bouwde in- strumenten voor veel internationale (forte)pianisten. Een aantal jaar gele- den kreeg hij de opdracht om voor de ‘Vannes Early Music Institute’ een replica te maken van een fortepiano van Johann Andreas Stein, Augs- burg, uit de collectie van het Grassi Museum in Leipzig. Dat instrument heeft twee complete uitwisselbare mechanieken. In opdracht van het NMF gaat hij nu nog zo’n instru- ment bouwen: een primeur voor het ­Nederlandse muziekleven! Het NMF kreeg in 2016 de aanvraag van de in Nederland gevestigde Amerikaan Artem Belogurov. Artem zat net in de eindfase van zijn master ‘Early Keyboards’ aan het Conserva- torium van Amsterdam en stond op het punt om als zelfstandig musicus in Nederland aan het werk te gaan. In nauwe samenwerking met het NMF werd onderzocht wat voor instrument het meest geschikt voor hem zou zijn. We kwamen uit bij de fortepiano van Gerard Tuinman. Dankzij de twee uit- wisselbare mechanieken zal Artem de piano in kunnen zetten voor een rela- tief breed repertoire en de muziek uit die tijd kunnen laten klinken zoals die ook toen moet hebben geklonken. DE ‘COLLECTIE WILLEM VOGELAAR’ Artem Belogurov 80