Viool, gebouwd door Gennaro Gagliano in Napels, ca. 1755 In de collectie sinds eind februari 2016 Nog in dezelfde maand als beide vorige instrumenten, kon het NMF deze uitzonderlijk mooie Gennaro Gagliano-viool aankopen van een Duitse handelaar. Er is helaas niet zo heel veel bekend over de geschie- denis van de viool. We weten dat hij in de 20e eeuw lange tijd eigendom is geweest van een zeer muzikale Braziliaans-Duitse familie. De viool werd regelmatig bespeeld door één van de familieleden, die o.a. eerste concertmeester was van het orkest van de Bayerischen Rundfunk. De familie verkocht de viool aan een gepassioneerd amateurviolist, maar kocht de viool jaren later weer terug. Het NMF deed in 2009 een uitge- breide selectie in verband met een voorgenomen aankoop. Er werden tientallen violen uit binnen- en bui- tenland naar Amsterdam gehaald, waar alle instrumenten intensief werden getest, onderzocht en verge- leken. Deze Gagliano kwam er toen als beste instrument uit. Helaas trok de eigenaar het instrument uitein- delijk onverwachts terug uit de ver- koop. Eind 2015 kregen wij bericht dat de viool opnieuw in de verkoop kwam. Na wederom een vergelijking te hebben gedaan met andere vio- len, kon het NMF met overtuiging besluiten tot de aankoop van deze fantastische viool. Michael Foyle (winnaar Vioolconcours Oskar Back 2016) mocht als eerste de viool een jaar lang bespelen. Momenteel zoekt het NMF naar een waardige opvolger om dit topinstrument te bespelen. Cello, gebouwd door Johannes Bernardus Cuypers, Den Haag, 1810 In de collectie sinds mei 2017 Het duurde een jaar voordat het NMF opnieuw een instrument had geselecteerd dat in alle opzichten geschikt werd bevonden voor een aankoop. Eind mei 2017 werd deze prachtige Cuypers-cello aangekocht bij een Nederlandse handelaar. Het FOTO JESSE KRAAL Amarins Wierdsma bespeelde voor dit concert eennmalig de Gagliano Emma Kroon 78