Yamaha-vleugel, model C3, bouwjaar 1986 In de collectie sinds maart 2015 Deze vleugel was de eerste schen- king die het NMF verkreeg vanuit de nalatenschap van Willem Voge- laar en vormt ook de enige schen- king ‘in natura’. De Yamaha C3 is waarschijnlijk de meest verkochte vleugel ter wereld. De zeer hoge kwaliteit, grote stabiliteit, stemvast- heid en duurzaamheid, in combi- natie met de redelijk toegankelijke prijs, maken deze vleugel tot het ideale instrumentarium voor veel musici uit alle muziekgenres. De Yamaha C3 zien we ook vaak terug in de kleine concertzalen. Met name onder de jazzmusici en klassieke pianisten die zich toeleggen op het hedendaagse repertoire, is de vleu- gel bij uitstek het geschikte instru- ment. Anne Veinberg is zo’n klas- sieke pianiste die het hedendaagse repertoire vast onderdeel maakt van haar uitvoeringspraktijk. Mede dankzij het derde (sostenuto-)pe- daal leent de Yamaha uit de Willem G. Vogelaar-collectie zich daar zeer goed voor. Na het aanslaan van een of meer noten kan dit pedaal inge- trapt worden en als men dan de in- gedrukte noten weer loslaat, klinken alleen deze tonen door, terwijl de rest van de snaren gedempt blijft. Naast veel hedendaagse compo- nisten, gebruikten bijvoorbeeld ook Claude Debussy en Sergej Rachma- ninov dit pedaal in hun composities. Engelse contrabas (anoniem), omgeving Londen, ca. 1800 In de collectie sinds februari 2016 De eerste aankoop die het NMF kon verrichten vanuit het budget van het legaat, was deze bijzondere contrabas voor een minstens zo bijzondere bassiste: Uxía Martinez Botana. Het is onmogelijk gebleken om te achterhalen door welke spe- cifieke bouwer de bas is gemaakt en we weten ook niet wie er eerder op gespeeld heeft/hebben. Volgens drie geraadpleegde experts zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat het een Engelse bas be- treft die rond 1800 in (de buurt van) Londen werd gebouwd. De f-gaten zijn op zijn zachtst gezegd excen- UNIEKE COLLECTIE OPGEBOUWD UIT EEN LEGAAT ‘Collectie Willem Vogelaar’: zeven topinstrumenten In het magazine van vorig jaar schreven we over de grootste schenking aan het NMF in tien jaar. Van een uit een nalatenschap verkregen grote som geld heeft het NMF een zestal instrumenten kunnen aankopen. De instrumenten zijn ondergebracht in de ‘Willem Vogelaar-collectie’ binnen het NMF. Samen met een al eerder geschonken vleugel, komt het totaal op zeven hoogwaardige instrumenten. Willem, voor wie kunst zo belangrijk was in het leven, leeft voort in de instrumenten waar zijn naam aan blijft verbonden. Een overzicht van de collectie: FOTO MARCO BORGGREVE Anne Veinberg Uxía Martinez Botana 76