Het NMF heeft een trouwe achterban van particuliere begun- stigers die musici een warm hart toedragen. Met de financiële bijdrage van onze begunstigers hebben we dit jaar onze ­ (maar liefst) 2.500ste musicus kunnen verwelkomen! Met de giften helpen we musici aan een hoogwaardig ­ instrument. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast de begunstigers die een geldbedrag doneren (al dan niet fiscaal aantrekkelijk door middel van een akte), zijn er velen die hun instrument aan het NMF hebben geschonken. Inmid- dels staat de teller van het aantal geschonken instrumenten op 297. Vele anderen (112) hebben hun instrument aan het NMF in bruikleen toevertrouwd. Heel bijzonder, want zo’n instrument heeft vaak een emotionele waarde. Onze begunstigers hebben allen een eigen verhaal en reden waarom ze het NMF steunen. We hebben vier opvallende verhalen geselecteerd, u treft die aan op de volgende pagina’s. “ Mooie besluiten herken je!” ONZE BEGUNSTIGERS ECHTE DOORGEVERS 69