TEKST GUIDO VAN OORSCHOT ‘Mijn vader heeft erg gepusht dat ik iets creatiefs ging doen. Architectuur bijvoorbeeld, of industrieel ontwerp. Tot zijn grote teleurstelling werd het rechten. Dat had hij zelf gestudeerd en hij zei altijd: als je het écht niet weet doe je rechten, maar als je andere talen­ ten hebt... Ik vond het geen bijzonder uitdagende studie, maar het heeft me wel de mogelijkheid gegeven creatief te worden op andere terreinen.’ Prins Constantijn (48) ontvangt in Den Haag. Hij woont er met zijn gezin sinds 2015, na een carrière in Brussel. Tegen­ woordig werkt hij als zelfstandig advi­ seur in bedrijfsinnovatie en is hij direc­ teur van een adviesfirma in Londen. Daarnaast begeeft hij zich uitgebreid in cultuur. De Prins is beschermheer van World Press Photo, de Stichting Neder­ landse Vioolconcoursen en het Natio­ naal Muziekinstrumenten Fonds. Van zijn ouders, Prinses Beatrix en Prins Claus, kreeg hij een ruime culturele ba­ gage mee. Tot de mooiste jeugdherin­ neringen van Prins Constantijn behoren de uren in het atelier van zijn moeder op kasteel Drakensteyn bij Lage Vuur­ sche. Na schooltijd liep hij er graag bin­ nen met zijn broers ­ Willem-Alexander en Friso (die in 2013 na een skiongeluk overleed). Dan kon het zomaar gebeu­ ren dat ze Mari Andriessen aantroffen, de beroemde beeldhouwer. Of de dich­ ter Adriaan Roland Holst, die stilzat om door Prinses Beatrix te worden gepor­ tretteerd. ‘We hebben er veel geknut­ seld en gekleid. En het leuke is: alles wat we toen hebben gemaakt staat er tot op de dag van vandaag. Ik herinner me ook grote vingerverfexercities op vakantie in Italië. Dan waren we zo be­ smeurd, dat we onszelf in zee moesten gaan wassen.’ Prima akoestiek Vooral Prins Claus heeft geprobeerd de liefde voor klassieke muziek door te geven. Zijn zoons hadden pianoles, Alexander speelde blokfluit en xylo­ foon, Constantijn kreeg een gitaar. Maar helaas, in geen van de broers zat talent. ‘Mijn ouders hebben het serieus geprobeerd. Maar zelf speelden ze niet en ik denk dat dat verschil maakt. Ik sloeg meer aan op andere kunsten, zoals tekenen, en later fotografie. Mijn vader was een verwoed fotograaf. Hij gebruikte mooie apparatuur, zoals Leica en Rolleiflex, en ontwikkelde foto’s in zijn eigen donkere kamer.’ Ook haalde Prins Claus grote muzikale persoonlijkheden over de vloer. Mstislav Rostropovitsj, de legendarische Russi­ sche cellist, was een huisvriend. En toen barokpionier Nikolaus Harnoncourt de Oranjezaal van Huis ten Bosch binnen­ stapte, klapte hij in zijn handen, keurde de nagalm en zei: prima akoestiek. ‘Ik geloof dat uit die opmerking het Konin­ ginnedagconcert is geboren.’ Symfonieën van Sjostakovitsj Over zijn eigen klassieke-muzieksmaak zegt Prins Constantijn: ‘Bachs passies vind ik magistraal. Verder ben ik niet zo’n barokfan, neem Purcell, dat gaat maar door. De muziek van Bruckner en Rach­ maninov is meer mijn ding. Als ik naar een concert ga, vind ik het interessant te worden uitgedaagd door moderne mu­ ziek. Voor mij begint dat al bij Sjostako­ vitsj, wiens symfonieën mijn vader het liefst hard afspeelde. Ook de minimal music van Philip Glass vind ik mooi.’ Inmiddels zijn Prins Constantijn en zijn vrouw, Prinses Laurentien, zelf aan de beurt om cultuur door te geven. Hun dochters Eloise (15) en Leonore (11) dansen graag, zoon Claus-Casimir (13) speelde een blauwe maandag gitaar en piano. ‘Helaas niet met veel passie. Ik verwijt het mezelf: omdat ik geen instru­ ment speel, kan ik ook niet samen met de kinderen musiceren. Dan zeg je niet zo gauw: heb je al geoefend? Ga eens even spelen! Soms neem ik ze mee naar het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ik in de Raad van Toezicht heb ge­ zeten. En met Claus-Casimir bezoek ik weleens kunstbeurzen. Het besef dat je kunst kunt kopen, maakt het voor hem opeens stukken interessanter.’ Bijzonder en belangrijk Met het overlijden van Prins Claus in 2002 en Prins Bernhard in 2004 viel een reeks beschermheerschappen vrij. Sa­ men met zijn broers heeft Constantijn bekeken of ze waren gekoppeld aan de officiële functie, of aan de persoon. ‘De persoonlijke werden in beginsel niet gecontinueerd. Tenzij iemand grote interesse had en de desbetreffende organisatie akkoord was. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds had een verzoek tot voortzetting ingediend. Ik wist dat mijn vader het een bijzonder INTERVIEW BESCHERMHEER PRINS CONSTANTIJN Prins Constantijn is beschermheer van het Natio­ naal Muziekinstrumenten Fonds. Creativiteit kreeg hij van huis uit mee. Nu zet hij zich in om kunst en cultuur veilig te stellen voor de toekomst. ‘Ik ben onder de indruk van de ambitie van jonge mensen die alles geven om musicus te worden.’ 5 FOTO FRANK RUITER