Bij doorgeven denk ik direct aan het doorgeven van muzikale genen en talent. Er wordt veel onderzoek naar gedaan en over geschreven. Intrigerend, vind ik! Ervan uitgaande dat muzi­ kaliteit erfelijk is, ben ik blij dat mijn ouders de juiste genen hebben doorgegeven. Maar wat heb je aan muzikale aanleg zonder dat deze ontwikkeld wordt? Dankbaar ben ik dus ook dat ze mij de liefde voor muziek doorgaven en niet te vergeten de mogelijkheden om actief zelf een instrument te bespelen. Ik ben eigenlijk dubbel besmet door mijn ouders. Van mijn moeder kreeg ik de liefde voor klassiek (altijd Radio 4 aan en mee naar concerten in het Concertgebouw en Vreden­ burg), en van mijn vader de liefde voor het ‘breder-dan-klassiek’-repertoire (jazzmiddagen op de zondagmiddag en Dire Straits uit de speakers). En ook al viel ik bij het derde deel van de zoveelste symfonie altijd bijna in slaap om vervolgens in deel vier weer wakker te schrikken, en ook al vond ik de muziek met grote regelmaat behoorlijk saai, het heeft toch zoden aan de dijk gezet! Mijn liefde voor mu­ ziek is gegroeid en groeit nog immer. Gek zou ik zijn als ik mijn liefde voor muziek niet zou doorgeven aan mijn eigen kinderen. Het is gelukkig gelukt om hen te voorzien van de juiste genen. Hoe blij was ik toen Lotus en Danthe in­ teresse toonden in zingen en pianospelen. Nu is het alleen nog een kwestie van het blijven over­ brengen van de liefde voor muziek, motivatie, discipline, zelfvertrouwen, doorzettingsvermo­ gen en passie… Dus proberen we elke ochtend te oefenen. En elke ochtend is het weer een feest. Samen met een van mijn dochters aan de piano, of achter de lessenaar voor een solfège­ lesje van een kleine tien minuten. Want langer duurt het niet, helaas… En bovendien ook niet elke dag natuurlijk. Maar die schaarse minuten zijn man, man, man zo waardevol! Het ‘geruzie’ (Má-ááámmmmm!!!) en gekibbel (‘als je nu niet normaal doet, moet je Martijn [Willers, piano­ leraar, red.] maar opbellen om te zeggen dat je niet meer komt’) ben ik zo weer vergeten. Eén, twee in de maat, anders... MANON VEENENDAAL marketing en fondsenwerving “Gek zou ik zijn als ik mijn liefde voor muziek niet zou doorgeven aan mijn eigen kinderen.” Dochter Danthe krijgt pianoles van NMF’er Martijn Willers en Lotus leest ondertussen een boekje onder de vleugel. 57