De Bezetting Speelt MADE IN SAINT PETERSBURG Het 10-koppige ensemble De Be­ zetting Speelt nam in oktober vorig jaar een dubbel-cd op met Russische muziek: Made in Saint Petersburg. Hoboïst ­ Alexander van Eerdewijk ­ arrangeerde speciaal voor het ensem­ ble Moessorgski’s Schilderijen­- tentoon­ stelling. Even groots en sprankelend zijn Glinka’s Septet, Prokofjevs Kwintet en de Rêverie orientale van Glazoenov. Contrabassiste Nienke Kosters bespeelt een Bachmann-contrabas (Amsterdam, 1872) uit de collectie van het NMF. In de winkel: € 22,50 Voor NMF-donateurs: € 17,50 Duo Bilitis RÊVERIES DE BILITIS Op de nieuwste cd van Duo Bilitis, be­ staande uit Ekaterina Levental (zang en harp) en Eva Tebbe (harp), staan werken van hun geliefde Claude Debussy. Het duo maakte eigen arrangementen voor zang en twee harpen van Danse sacrée et danse profane, Les Chansons de Bilitis, Six Épigraphes antiques, Proses lyriques en Ballade slave. Op de cd be­ speelt Ekaterina haar nieuwe NMF-harp, een Salvi Arianna uit 2017. In de winkel: € 15,- Voor NMF-donateurs: € 10,- Delta Piano Trio THE MIRROR WITH THREE FACES De titel van het nieuwste project van het Delta Piano Trio is ­ geïnspireerd op Lera Auerbachs ­ Tweede Pianotrio, “Tryptych - This ­ Mirror Has Three Faces” (2012). Dit werk, dat het hart vormt van dit album, en in wezen ook van het ensemble, volgt de fysieke constructie van een geschar­ nierde spiegel, en Auerbach spreekt erover in termen van een theater­ stuk waarin drie individuen hun eigen aparte verhalen hebben, maar toch deel uitma­ ken van een enkele entiteit. Toch is er een dubbelzinnigheid over de reflectie in de spiegel - zijn het drie facetten van dezelfde persoon, of drie afzonderlijke beelden? Celliste van het trio, Irene Enzlin, bespeelt een ­ Bertrand-cello (Brussel, 2006) van het NMF. In de winkel: € 16,99 Voor NMF-donateurs: € 15,- 46