Samenstelling van de collectie De samenstelling van de NMF-collectie is zeer divers. Van fla- mencogitaar tot fortepiano, van barokviool tot contrabasklarinet en van hedendaagse bouwers tot oude meesters. De waarde van onze instrumenten begint bij zo’n €10.000 en loopt op tot bijna een miljoen voor de duurste instrumenten. Het NMF helpt daarmee een zeer brede groep musici voor wie een aankoop uit eigen middelen werkelijk buiten bereik ligt. De NMF-collectie be- staat voor het grootste deel uit strijkinstrumenten, maar het aan- deel pedaalharpen, hoogwaardige vleugels en fortepiano’s is de laatste periode sterk gestegen. Bij vleugels is er sprake van een zichtbare groei van het aantal schenkingen en legaten, waardoor het NMF steeds meer pianisten kan helpen aan een passend instrument. Enkele historische toetsinstrumenten zijn op conser- vatoria geplaatst waardoor een hele groep studenten toegang tot deze instrumenten krijgt. Het NMF onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om vleugels in bruikleen te geven aan (kleinschali- ge) concertlocaties. Noodzaak tot uitbreiding ziet het NMF voor- namelijk in het hoge segment strijkinstrumenten. Verder zet het NMF zich in voor een aantal unieke projecten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een groter model harp (zie pagina 16), de bouw van een fortepiano met twee verwisselbare mechanieken en de bouw van een hoogwaardige marimba (zie pagina 13). Het NMF steekt daarmee de nek uit voor een jonge generatie musici en steunt vernieuwing binnen het muzikale veld. Cultureel erfgoed Met ruim 120 moderne instrumenten, in opdracht van het NMF vervaardigd door – met name – Nederlandse hedendaagse bouwers, heeft het NMF de basis gelegd voor toekomstig na- tionaal cultureel erfgoed. Maar ook nu wordt het NMF al inter- nationaal geroemd om zijn collectie zeldzame oud-Hollandse strijkinstrumenten van 17e- en 18e-eeuwse bouwers als Jacobs, Rombouts, Cuypers, Verbeek, etc. Ook bijzonder zijn de in- strumenten van Nederlandse beroemde musici die zich in de NMF-collectie bevinden, zoals de Bergonzi-viool van ­ Herman Krebbers, de Pique-viool van Theo Olof of de Bechstein-vleugel van Anton Kersjes. Doordat bij de uitbreiding van de collectie de nadruk op instrumenten uit het duurdere segment ligt, zal de ‘museale’ waarde van de collectie alleen maar toenemen. Het NMF beschouwt zichzelf dan ook als een mobiel museum en ervaart een grote verantwoording en zorgplicht bij het be- heer van elk afzonderlijk instrument. Dat vertaalt zich in uiterst professioneel beheer door de twee collectie­ beheerders die zich gesteund weten door de beste ­ experts. Maar ook de musici worden actief betrokken bij de zorg voor het instrument dat zij bespelen. Toegankelijkheid van de collectie Het NMF vindt het van cruciaal belang dat het publiek toe- gang heeft tot onze collectie. In de eerste plaats natuurlijk in de concertzaal; er klinken NMF-instrumenten op talloze nationale en internationale podia. Het NMF organiseert zelf jaarlijks tientallen concerten waarmee onze musici een podium wordt geboden en de klank van onze instrumenten de zalen vult. Maar de collectie schittert ook in beeld op onze website met prachtige foto’s en waardevolle achtergrondinformatie over instrument, bouwer én natuurlijk de bespeler. Het is onze ultieme wens om op de website een digitaal klankarchief te kunnen ontwikkelen met van elk belangrijk instrument een audiofragment. Onze instrumenten worden dan zowel in beeld als geluid voor iedereen toegankelijk! JAAROVERZICHT 2017 Unieke collectie Met een aantal van ruim 400 hoogwaardige instrumenten en ruim 360 strijkstokken met een totale waarde van meer dan 33 miljoen euro, is de NMF-collectie, gemeten naar de doelstelling, de grootste ter wereld. Maar vooral de bijzondere samenstelling van de collectie en de zinvolle bestemming die het NMF aan de instrumenten geeft, maken de NMF-collectie wereldwijd uniek. De instrumenten en strijkstokken liggen niet in een la en hangen ook niet in een vitrine, want het NMF geeft ze in handen van talentvolle musici, die daarmee het Nederlandse (én internationale) muziekleven blijvend verrijken. De instrumenten maken onderdeel uit van het dagelijks (muziek)leven en zijn op die manier voor iedereen toegankelijk, en vormen dus eigenlijk een mobiel museum! 33 NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2017 “Het vinden van een goed instrument is als musicus een moeilijke zoektocht. Ik ben dan ook erg dankbaar voor het feit dat ik met hulp van het NMF een prachtige Nederlandse viool kan bespelen. Het is een uitzonderlijke kans om als jonge violist en musicus een bij jou passend instrument van goede kwaliteit ter beschikking te kunnen hebben!” ERNST JAN VOS VIOOL JOHANNES THEODORUS CUYPERS DEN HAAG | 1800