Een aanvraag doen Musici die tegen beperkingen van hun huidige instrument aan- lopen of zonder passend instrument komen te zitten, kunnen een instrument aanvragen bij het NMF. De Instrumentencom- missie buigt zich over deze aanvragen en toetst deze aan een aantal criteria. Zo schrijven aanvragers een sterke motivatie, moeten ze voldoende kwaliteit in huis hebben om beroepsmu- sicus te zijn of te worden, en moeten ze niet zelf in staat zijn een instrument aan te schaffen dat past bij hun niveau. Ook verwacht het NMF dat zij duidelijke ideeën hebben over hun ambities en de ontwikkeling van hun carrière. Zelfontwikkeling, weten wat je unique selling points zijn, podiumpresentatie, het ontwikkelen van een eigen concept – het zijn zaken die er alle- maal bij horen als je als musicus succesvol wilt zijn. Musici die een instrument in bruikleen van het NMF hebben, spelen een rol in het Nederlandse muziekleven die past bij de levensfase waarin zij zich bevinden. De musici zijn zichtbaar op Nederlandse podia, zodat donateurs met eigen ogen en oren kunnen zien en horen waaraan en aan wie hun geld en instru- menten worden besteed. Internationale carrières In de afgelopen jaren stijgt het aantal aanvragen door buiten- landse musici die in Nederland komen studeren of zich hier permanent vestigen. Nederlandse musici, op hun beurt, reizen steeds vaker af naar het buitenland voor een studie of het uitstippelen van een internationale carrière. Dit leidt er onvermijdelijk toe na te denken over de huidige bruikleencriteria en -voorwaarden. Tijdelijke projecten Professionele musici, orkesten en ensembles kunnen ook voor het tijdelijk lenen van bepaalde instrumenten terecht bij het NMF. Zo bezit het NMF een (contra)basklarinet, contrabasfluit, basse de violon, discant gamba en een bijzondere collectie klassieke en barokstrijkstokken. Tegen een kleine vergoeding zijn deze instrumenten voor tijdelijke projecten uitleenbaar. Aanvragen in 2017 Het aantal aanvragen per jaar heeft de afgelopen vijf jaren ge- schommeld tussen 58 en 80. In 2017 werden er 58 aan­ vragen gedaan. 95% daarvan werd goedgekeurd. Het percentage aanvragers met buitenlandse nationaliteit bedroeg 20%. Musici die wij helpen Al dertig jaar is het NMF een instituut voor professionele musici en muziekstudenten. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een ander, vaak beter instrument, dat past bij hun ontwikkeling of carrière. In totaal gaf het NMF al aan 2.500 musici voor korte of langere tijd een instrument in bruikleen. Van de huidige NMF-musici is de jongste nu 11 jaar, de oudste is 67 jaar. 32 ANUSCHKA PEDANO ALTVIOOL GAND & BERNARDEL | PARIJS | 1877 NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2017 “Ik ben ontzettend blij met de prachtige altviool die ik van het NMF in bruikleen hebt. Dit instrument is van Franse origine, heeft een prima bereik, een heel mooie klank en biedt me de mogelijkheid om me nog verder te ontwikkelen en te groeien in mijn spel. Dank je wel NMF, voor deze muzikale kans!”