De organisatie Zeven medewerkers en enkele vaste vrijwilligers vormen samen het gezicht van het NMF. Het kantoor is gevestigd in het oudste stenen woonhuis van ­ Amsterdam, in de oude binnenstad. Hier vergadert ook vier keer per jaar de Instrumentencommissie over de aanvragen en het collectiebeleid. Het bureau voelt zich gesterkt door de Raad van Toezicht, de Raad van Advies en andere commissies. Financiële instrumenten Het NMF is een particuliere stichting en ontvangt geen subsidies. Het overgrote deel van de inkomsten is afkomstig van donateurs: van particulieren of (familie-) fondsen en stichtingen. Ongeveer 15% van de inkomsten is afkomstig uit de bruikleenvergoedingen van musici. Ruim 400 redenen om te doneren aan het NMF vindt u in het midden van dit magazine. JAAROVERZICHT 2017 Instrumenten in bruikleen geven Door de hoge prijzen van muziekinstru- menten is het voor musici en muziekstu- denten steeds moeilijker om te spelen op een instrument dat bij hen past en waarmee ze hun talenten optimaal kun- nen ontwikkelen. Daarom geeft het NMF muziekinstrumenten tegen een geringe vergoeding in bruikleen aan (vak)musici. In 2017 werden 443 musici langdurig ge- steund met instrumenten uit de collectie van het NMF. Muzikaal talent begeleiden Vele (jonge) musici weten zich gesteund door het NMF met extra begeleiding. Het NMF heeft kennis in huis over het kiezen van een passend instrument, de instrumentenzorg en marketing. Met de organisatie van zo’n 50 concerten per jaar, faciliteert het NMF extra podiumervaring en diverse bijzondere concertmomenten. Zorgen voor cultureel erfgoed De instrumentencollectie van het NMF is met ruim 400 instrumenten en 360 strijk- stokken, gemeten naar de doelstelling, de grootste ter wereld. Door het grote aandeel instrumenten vervaardigd door Nederlandse hedendaagse bouwers, heeft het NMF de basis gelegd voor toekomstig nationaal cultureel erfgoed. De collectie wordt internationaal geroemd om de vele zeldzame oud-Hollandse strijkinstrumen- ten. Het NMF beschouwt zichzelf dan ook als een ‘mobiel museum’ en ervaart een grote verantwoordelijkheid en zorgplicht. NMF instrument voor talent Voor een beginnend of professioneel musicus is een muziekinstrument dat uitdaagt en inspireert van groot belang. Samen met natuurlijke begaafdheid, goede begeleiding en doorzettingsvermogen, draagt een passend instrument bij aan een succesvolle muziekstudie en -carrière. Instrumenten van de hoogste kwaliteit kosten echter veel geld. Het NMF helpt daarom een brede groep musici voor wie een aankoop uit eigen middelen werkelijk buiten bereik is; het NMF geeft ze een instrument in handen, waarmee ze uitblinken en zich kunnen onderscheiden. 31 GABRIELE ZEMAITYTE VLEUGEL BECHSTEIN | BERLIJN | 1968 NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2017 “I am tremendously grateful to the NMF for giving me the opportunity to play on this very special Bechstein. The instrument has an extraordinarily warm inspiring sound and a great key sensitivity which enables me to work on the finest musical details. Moreover it carries a beautiful history and sentimental value as it came from the caring home of Cyril van Lennep, who was one of the founders of the NMF.”