24 FORTEPIANO Michael Rosenberger Wenen | ca. 1820 Shuann Chai 1975 Voor de begaafde pianiste Shuann Chai was het NMF al enige tijd op zoek naar een hoogwaardig historisch instrument. Na een succesvolle fondsenwerving kon het NMF haar in 2011 een prachtige fortepiano, die rond 1820 in Wenen gebouwd is door Michael Rosenberger, in bruikleen geven. Shuann trad in 2017 meerdere keren op tijdens concerten van het NMF, waaronder op het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonu- menten. Momenteel werkt Shuann aan een groot project: het opnemen van alle 32 Beethoven-sonates in geluid én beeld. FOTO MARCO BORGGREVE