Begin oktober 2016 kreeg ik de op- dracht naar Wassenaar te gaan om voor het NMF een mooie Steinway & Sons-vleugel te gaan bekijken. Binnen- lopend op zo’n adres, realiseer je je meteen dat er hard gewerkt wordt om een huis te ontruimen; je hebt meteen te maken met een moeilijke en vaak trieste situatie. Een heel leven verza- melde spullen gaat door de handen van de betrokkenen. Als ik me dan voorstel en vertel waar ik voor kom, valt alles uit hun handen en gaan we meteen naar ‘de vleugel’ want dat is ‘het stuk’ in huis. De wens van de overledene moet gerespecteerd worden en of dat ook gaat lukken is hun vraag en hoop. In dit bijzondere geval krijg ik het ook moeilijk. Soms verkopen we meer dan een vleugel in onze winkel en dit was er zo een. Mijn baas, Frans Willem An- driessen, verkocht de met moeite uit Engeland betrokken Steinway & Sons model B (2.11 m.) in schitterende palis- sander kast aan deze dame. Wij wisten toen al: nu is hij weg en die vind je niet makkelijk nog eens…! Na verkoop was er een stemmer uit de buurt benaderd en zodoende waren wij de vleugel uit het oog verloren. En daar stond hij dan in volle glorie. De stemmer had zijn best gedaan. Altijd braaf gestemd, maar in jaren was er geen technisch onderhoud verricht.  Wat wij zo bijzonder vonden bij deze topvleugel, was de mate van originali- teit. Deze vleugel was nog voorzien van alle onderdelen die bij fabricage wa- ren aangebracht, speelde bij verkoop prachtig en had die karakteristieke geweldige, zoals de beroemde piano­ stemmer Michel Brandjes dat zo mooi noemt, ‘zilverachtige toon’.  Opeens realiseerde ik me dat ik er niet voor mezelf zat, maar voor het NMF, en dat de vleugel een zeer veelgebruikte toekomst tegemoet kon gaan. De mate van originaliteit werd plotseling het uitgangspunt voor een totale herstelo- peratie die ver zou moeten gaan om de vleugel voor ‘veelgebruik’ betrouwbaar te maken. Deze vleugel zou je als een absoluut topstuk kunnen maken, maar dat vergt een enorme investering van de stichting die natuurlijk niet zomaar opgebracht kan worden. Er werd een actie gestart om gelden bij elkaar te krijgen en deze werd succesvol. Ge- weldig dat men inziet dat zo’n vleugel behouden moet blijven. Prachtig voor de stichting, maar ook voor ons vak als vleugelherstellers om het instrument technisch echt mooi en goed te mogen maken! Het werd een geweldige opdracht die wij (Ronald de Jong, Bart Houtgraaf, Paul van Poppelen en ondergetekende) met de grootste zorg hebben uitge- voerd. De besnaring werd verwijderd en ook het nog gave gepolitoerde ‘gouden’ gietijzeren frame werd uit de vleugel genomen. Zo konden we de zangbodem mooi herstellen en een nieuw stemblok monteren. Daarna een volledig nieuwe besnaring gemonteerd met weer dunne geblauwde pennen zoals dat toen ook gemaakt werd. De demping werd van nieuw vilt voorzien, maar de demperklosjes werden toch vernieuwd om de vleugel bij gebruik van het sostenutopedaal te optimalise- ren. Nieuwe hamerkoppen en hamer- stelen zorgen voor een prachtige volle briljante toon met ’body’, zoals dat bij een goede Steinway nu eenmaal is.   De opdracht is voltooid, de vleugel is ‘NMF-proof’. Mariana Izman gaat een concert erop spelen om de vleugel in te wijden. Ik verheug me daarop, want wat kan zij mooi spelen en ‘toon maken’. Als er een pianist een vleugel vleugels kan geven, is zij het wel! De in 2016 uit een legaat verkregen Steinway uit 1907 bleek voor professioneel gebruik een ingrijpen- de en kostbare revisie nodig te hebben. Het NMF heeft een speciale fondsenwervingsactie gehouden om geld in te zamelen voor de restauratie van toets­ instrumenten. Daaraan is door vele particulieren en enkele familiestichtingen gehoor gegeven. In december 2017 is de hersteloperatie voltooid en werd de vleugel met een muzikale presentatie ­ ingewijd. Voor de vleugel is op het moment van schrijven nog geen nieuwe bespeler geselecteerd. Aan wie het instrument in bruikleen is gegeven, leest u op onze website: muziekinstrumentenfonds.nl. FRANK BONARIUS PIANOTECHNICUS 6 Herstelde Steinway 15