Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Postbus 11912 1001 GX Amsterdam Sint Annenstraat 12 1012 HE Amsterdam t 020 622 1255 e info@muziekinstrumentenfonds.nl i www.muziekinstrumentenfonds.nl www.facebook.com/muziekinstrumentenfonds www.twitter.com/instrumentfonds www.instagram.com/muziekinstrumentenfonds De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam Kamer van Koophandel te Amsterdam 41205257 RSIN-nummer 009056002 IBAN NL58 ABNA 0555 0286 66 FOTO RVD redactie Manon Veenendaal hoofdredacteur Lennart van der Sman eindredacteur Marcel Schopman redactielid Berry van de Ven redactielid grafisch ontwerp & productie www.conceptcommunicatie.nl foto omslag & foto’s interviews © Marc Driessen - Phenster foto’s instrumenten © Cathy Levesque oplage 9.000 Alle musici die zijn afgebeeld in dit ­ magazine hebben of hadden tot voor kort een instrument of strijkstok van het NMF in bruikleen, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Eenieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan deze uitgave, wordt vriendelijk verzocht contact met het NMF op te nemen. Comité van Aanbeveling dr. J.E. Andriessen oud-voorzitter Nationaal Muziek­ instrumenten Fonds, oud-minister van Economische Zaken jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland oud-Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht Anner Bijlsma cellist mr. M.J. Cohen oud-burgemeester Amsterdam mr. J.H.M. Deiters oud-directeur Concertgebouw N.V. Hans Heg muziekjournalist Philippe Herreweghe dirigent Janine Jansen violiste mr. P.J. Kalff oud-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Bank N.V. prof. dr. Ton Koopman dirigent Herman Krebbers violist mr. C.J.A. van Lede oud-voorzitter Raad van Bestuur Akzo-Nobel N.V. prof. drs. R. de Leeuw oud-algemeen directeur Rijksmuseum Cornélie Möller Max Möller & Zoon drs. George Möller oud-voorzitter Raad van Bestuur Robeco Groep N.V. dr. H.O.C.R. Ruding oud-minister van Financiën prof. Frans de Ruiter Directeur Academy of Creative and Performing Arts dr. M. Sanders oud-directeur Concertgebouw N.V. W.E. Scherpenhuijsen Rom oud-voorzitter Bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest drs. Mischa Spel muziekredacteur NRC Handelsblad Oprichter Pieter Moerenhout Erevoorzitter prof. ir. W. Dik Beschermheer Z.K.H. Prins Constantijn Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoor- de fondsenwerving en besteding door mid- del van het beoordelen van de fondsenwer- vende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek. Wanneer u het CBF-keur ziet af- gebeeld, kunt u er als gever vanuit gaan dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. www.cbf.nl Het NMF is door de Belastingdienst aange- wezen als een Culturele ANBI,een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het NMF hoeft daarom geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen. Donateurs van het NMF kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de geldende regels). www.belastingdienst.nl www.anbi.nl IN THE PICTURE Maria Milstein 1988 viool Michel Angelo Bergonzi Cremona | ca. 1750 Sinds januari 2016 bespeelt Maria de Bergonzi-viool “ex-Herman Krebbers” van het NMF. Ze werd onlangs beschouwd als ‘rising star’ wegens een Edison Klassiek voor haar debuut-cd, concerten wereldwijd met het Van Baerle Trio en recent een docentschap aan het Conservatorium van Amsterdam. © Marco Borggreve