Rond de eeuwwisseling hoort Floris voor het eerst van het bestaan van het NMF. Een krantenartikeltje in de NRC maakt hem op het Fonds attent. In de jaren erna ontstaat langzamerhand het idee om niet zelf instrumenten aan te kopen en te beheren, maar dat door het NMF te laten doen. Floris en Rob de Ruwe realiseren zich dat selectie, aankoop, beheer en dergelijke vragen om expertise, tijd en geld. Professionaliteit inschakelen lijkt daarom verre te prefereren boven zelf het wiel proberen uit te vinden. Als de weduwe van Willem eind 2014 komt te overlijden, eindigt het vruchtgebruik, komen de gelden van de stichting vrij en neemt Floris contact op met het NMF. Al snel blijkt het te klikken tussen beide partijen. Eind 2016: de laatste betaling van de stichting aan het NMF is inmiddels gedaan. In totaal is er een bedrag van ruim € 800.000 overgemaakt. Van dat geld zijn een viool van Gennaro Gagliano (Napels, 1755), een Engelse bas uit de 19e eeuw en een Cuypers- cello (Den Haag, 1771) aangekocht. Op het verlanglijstje staan nog een bas en een cello. De Yamaha-vleugel van Willem is ook aan het Fonds overgedragen. Bas, cello en vleugel hebben binnen no time een bespeler gevonden. Bassiste Uxía Martínez Botana, cellist Nitzan Laster, violist Michael Foyle en pianiste Anne Veinberg zijn de gelukkigen. Het verhaal eindigt op 1 december 2016, als de stichting is opgeheven. Floris kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen periode. Er is voldaan aan de wens van zijn broer: met zijn vermogen en zijn vleugel worden waarschijnlijk zes talentvolle musici geholpen. Zo heeft hij het gewild. De instrumenten zijn ondergebracht in de ‘Willem Vogelaar collectie’ binnen het NMF. Willem, voor wie kunst zo belangrijk was in het leven, leeft voort in de instrumenten waar zijn naam aan blijft verbonden. 64 G R O O T S T E S C H E N K I N G De Brits-Nederlandse violist Michael Foyle bespeelt sinds kort de Gagliano-viool, die het NMF heeft kunnen aanschaffen met de nalaten- schap van Willem Vogelaar. MICHAEL FOYLE VIOOL JOSEPH GAGLIANO | NAPELS | CA. 1780 “I am delighted to be playing an instrument of this quality that is in such fine condition. Its clarity and power is particularly pleasing in the upper registers and I look forward to performing on it during the coming seasons across Europe.” © Alastair Merrell