NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 BRUNO VAN ESSEVELD VIOOL SEBASTIAN KLOZ | MITTENWALD | 1730 “Het instrument van het NMF betekent voor mij een enorm vertrouwen dat deze organisatie heeft in musici. Door zulke prachtige instrumenten beschikbaar te stellen aan jonge bespelers laten ze dat steeds weer blijken. Met darmsnaren en oude muziek komt de Sebastian Kloz uit 1730 weer helemaal tot zijn recht en leert mij elke dag weer iets nieuws!” 2016 in cijfers €31.250.469 collectiewaarde €67.128 gemiddelde waarde viool €21.148 gemiddelde waarde vleugel €4.190 gemiddelde waarde strijkstok €100.000 waarde duurste strijkstok 424 NMF-musici 64% is vrouw 23 gemiddelde leeftijd aanvragers 30 gemiddelde leeftijd NMF-musici 36% is man 23% heeft de buitenlandse nationaliteit 77% heeft de Nederlandse nationaliteit collectie 255violen altviolen 59 106celli contrabassen 22 358strijkstokken vleugels en fortepiano’s 56 8harpen gitaren 5 cijfers ultimo 2016 111 instrumenten van derden in bruikleen 1.805 donateurs 340 schenkingen per akte €1.653.000 totale inkomsten 28 jaar geleden opgericht 7 werknemers 4,9 fte 5 vaste vrijwilligers €1,79 bruikleen vergoeding per dag 51 georganiseerde concerten 44 €3.200.000 waarde duurste viool €20.541 gemiddelde waarde harp 63 musici werden in 2016 (opnieuw) aan een instrument geholpen