NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 LIDY BLIJDORP CELLO CELESTE FARATTI | MILAAN | CA. 1900 Ook bijzonder was de toevoeging van een viool van Otto Stam, gebouwd in Utrecht (1950), aan onze grote collectie Nederlandse instrumenten, de zogenaamde ‘Violaine’-viool. Ook van deze bouwer hadden we nog geen viool in eigendom. Bij de celli viel de schenking van een ander Hollands instrument op, die in 2004 in Cremona door Mathijs Heyligers werd gebouwd, de ‘Fons Roebroek’-cello (naar de voormalige eigenaar). Verder werd een tiental strijkstokken aan het NMF geschonken: de belangrijkste daarvan was een Franse vioolstrijkstok met brandmerk “H. Darche a Bruxelles”. Darche had in Brussel een winkel en kocht stokken in van goede bouwers uit Parijs, zoals Fétique, Sartory en Bazin. Deze stokken bestempelde hij met zijn eigen brandmerk. Overige instrumenten Het NMF kreeg een klavecimbel van Gerrit Klop (Garderen, 1974) geschonken. Voor het eerst sinds enige jaren heeft het NMF weer een dergelijk instrument in haar collectie. In overleg met klavecimbeldocenten en -bouwers onderzoekt het NMF of verdere uitbreiding van de collectie met deze instrumenten wenselijk is. Het NMF gaf twee bouwopdrachten af, één voor een harp van Lyon & Healy (Style 23 Bronze, Chicago) die met steun van een familiefonds kon worden aangeschaft en die inmiddels in bruikleen is gegeven aan Anneleen Schuitemaker. De andere bouwopdracht werd gegeven aan de gerenommeerde Nederlandse fluitbouwster Eva Kingma en betrof een bijzondere contrabasfluit. De fluit wordt projectmatig ter beschikking gesteld aan onder meer de Nederlandse Fluit Academie. Ook professionele fluitisten kunnen een beroep doen op het NMF en de contrabasfluit tijdelijk bespelen. Italiaanse instrumenten in bruikleen In het afgelopen jaar ontving het NMF ook nog eens vijf zeer kostbare strijkinstrumenten in bruikleen, toevallig alle uit Italië afkomstig. Drie daarvan waren violen: het ging hierbij om een viool van Georgio Gatti (Turijn, 1912), een viool van Spirito Sorsana (Cuneo, 18e eeuw) en een anonieme 19e-eeuwse viool. Een altviool van Marino Capicchioni (Rimini, 1965) werd tevens aan ons uitgeleend. Anner Bijlsma gaf ons zijn cello, gebouwd door Celeste Faratti (Milaan, ca. 1900), in beheer. 40 “Toen ik op een dag bij Anner Bijlsma kwam om Beethoven voor te spelen zei hij: “Kijk, daar in de hoek staat een cello, probeer hem maar eens.” Ik speelde een paar noten. Eerst klonk het wat stoffig, maar langzamerhand begon het te spreken. “De lamp van Alladin,” zei Anner. Er  ging een wereld voor me open. Ik hoorde een heel bijzonder soort rust en ruimte in de klank, en alles kreeg ineens een ander perspectief. De cello is sindsdien elke dag een enorme inspiratie voor mij.” NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 NITZAN LASTER CELLO JOHANNES THEODORUS CUYPERS | DEN HAAG | 1771 “Als cellist van het Alma Quartet heb ik de verantwoordelijkheid om mij op mijn best te presenteren. Het kwartet is heel blij met de mooie, diepe klanken van de Cuypers-cello.” © Lotte van Raalte