Het grootste deel van de collectie NMF-instrumenten bestaat uit strijkinstrumenten. De meeste van deze instrumenten hebben een waarde tussen de €10.000 tot €500.000. Ook is er een grote collectie strijkstokken, onder te verdelen in barok-, klassieke en moderne stokken. Het NMF heeft daarnaast een collectie vleugels en een collectie harpen. Er bevinden zich 48 vleugels in onze collectie, meestal met een waarde tussen de €15.000 en €40.000 en er is een tiental harpen in de collectie, waarvan de waarde doorgaans tussen de €10.000 en €30.000 per instrument ligt. Andere soorten instrumenten, zoals bijvoorbeeld blaasinstrumenten, zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de collectie. De reden daarvoor is dat deze instrumenten relatief goedkoop zijn. Instrumenten met een aanschafprijs van minder dan €10.000 neemt het NMF doorgaans niet in de collectie op. Bij deze prijs gaat het NMF ervan uit dat de musicus de aanschaf zelf kan bekostigen, al dan niet met behulp van een lening. Cultureel erfgoed De collectie is van museale waarde. Het gaat daarbij met name om een belangrijke collectie instrumenten van Hollandse bodem of om langdurig door belangrijke Nederlandse musici bespeelde instrumenten. Daarnaast is er ook een aantal zeer waardevolle instrumenten van buitenlandse afkomst in de collectie opgenomen. Het NMF beschouwt zichzelf dan ook als een mobiel museum en hanteert daarom strenge regels voor het gebruik, presentatie en verzekering van de collectie. Door de nadruk die de komende jaren op instrumenten uit het duurdere segment gelegd zal worden, zal de ‘museale’ waarde van de collectie naar verwachting alleen maar stijgen. Presentatie van de collectie Het NMF vindt het belangrijk de collectie toegankelijk te maken voor het publiek. In de eerste plaats om te laten zien wat er gebeurt met het geld dat het NMF van zijn donateurs krijgt. Daartoe organiseert het NMF zelf jaarlijks enige tientallen concerten. Maar de collectie wordt niet alleen ‘live’ gepresenteerd. Op de website van het NMF is de afgelopen jareneendigitalepresentatievandeinstrumentengeplaatst.Alle instrumenten zijn hoogwaardig gefotografeerd en omschreven, en op deze manier daarmee ontsloten voor het publiek. Tevens wordt op de website aangegeven wie het instrument bespeelt. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt om te proberen de herkomst en geschiedenis van de instrumenten vast te leggen, voor zover deze bekend is. Zo wordt aan de naakte feiten het verhaal van het instrument gekoppeld. Maar instrumenten zijn natuurlijk voornamelijk van belang vanwege de klank die ze voortbrengen. Naast de fotografische presentatie en de verhalen is er daarom het plan om een digitaal klankarchief te ontwikkelen: van elk belangrijk instrument in de collectie zal een muziekfragment op de website komen. Op die manier wordt de collectie op een derde, zeer belangrijke wijze, ontsloten. Slechts een klein deel van de collectie is niet uitgeleend. Deze instrumenten zijn op afspraak te bezichtigen. NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 BORIS NEDIALKOV CELLO PIERRE & HIPPOLYTE SILVESTRE | LYON | 1835 37 “To have the opportunity to play on a historic instrument like this Silvestre-cello from 1835 is an absolute privilege. Through its variety of colors together with a vibrant, carrying sound it becomes an almost equal partner in music. For most aspiring young musicians, the NMF provides their only chance at experiencing this and is vital to a successful career.” JAAROVERZICHT 2016 Museale collectie De collectie van het NMF is met ruim 450 instrumenten en 350 strijkstokken een van de grootste in Europa. De waarde van onze collectie is meer dan € 31 miljoen. Het zijn hoogwaardige instrumenten van museale kwaliteit. In tegenstelling tot veel andere collecties, worden deze instrumenten niet tentoongesteld in een vitrinekast van een museum, maar worden de instrumenten dagelijks bespeeld door musici op de Nederlandse podia en thuis. De instrumenten zijn onderdeel van het dagelijks leven. Een ‘museum op straat’ dus, zou je kunnen zeggen.