NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 TIJMEN HUISINGH VIOOL FRANCESCO GOFFRILLER | VENETIË | CA. 1725 Criteria Musici die tegen beperkingen van hun huidige instrument aanlopen of zonder passend instrument komen te zitten, kunnen een instrument aanvragen bij het NMF. Aanvragers dienen uiteraard te voldoen aan een aantal criteria. Zo hebben zij een realistische vraag, moeten ze voldoende kwaliteit in huis hebben om beroepsmusicus te zijn of te worden, en moeten ze niet zelf in staat zijn een instrument aan te schaffen dat past bij hun niveau. Ook wordt er verwacht dat ze een visie hebben op hoe hun eigen ontwikkeling gestimuleerd kan worden, uitgaande van het feit dat muzikale capaciteiten alleen niet genoeg zijn om te slagen als professioneel musicus. Het alleen goed bespelen van een instrument is tegenwoordig niet meer genoeg. Zelfontwikkeling, weten wat je unique selling points zijn, podiumpresentatie, het ontwikkelen van een eigen concept – het zijn zaken die er allemaal bij horen als je als musicus succesvol wilt zijn. Naar al deze zaken wordt gevraagd als iemand een instrument bij het NMF aanvraagt. Ten slotte wordt er verwacht dat NMF-musici een rol spelen in het Nederlandse muziekleven, die past bij de levensfase waarin zij zich bevinden. In concreto wil het NMF dat de bespelers van de instrumenten zichtbaar zijn op Nederlandse podia, zodat donateurs met eigen ogen en oren kunnen zien en horen waaraan en aan wie hun geld en instrumenten besteed worden. Internationale carrières In de afgelopen jaren stijgt het aantal aanvragen door buitenlandse musici die in Nederland komen studeren of zich hier permanent vestigen. Nederlandse musici, op hun beurt, reizen steeds vaker af naar het buitenland voor studie of het uitstippelen van een internationale carrière. Dat dwingt het NMF na te denken over een aanscherping en verheldering van de bruikleencriteria, omdat buitenlandse studenten hier doorgaans voor korte duur verblijven en Nederlandse musici in het buitenland tijdelijk niet actief zijn in het Nederlandse muziekleven. Als deze ontwikkeling zich voortzet, kan dat betekenen dat het karakter van de bruikleen verandert: een kortere bruikleentermijn of soepelere voorwaarden. Aanvragen in 2016 Het aantal aanvragen per jaar heeft de afgelopen vijf jaren geschommeld tussen 58 en 100. In 2016 werden er 90 aanvragen gedaan. 76 daarvan, dat wil zeggen 84%, werden goedgekeurd. Een grote groep nieuwe musici blijft dus jaarlijks een beroep doen op het NMF. Het percentage aanvragers met een buitenlandse nationaliteit bedroeg 32%. 36 “In een tijd waarin antieke meesterviolen helaas niet meer betaalbaar zijn voor het gros van de mensen, waar ze ooit voor gebouwd zijn, is het een onbeschrijfelijk geluk dat dankzij het NMF, iemand als ik het leeuwendeel van m’n wakende uren mag doorbrengen met een 292-jarige schoonheid uit Venetië. Pure klassieke schoonheid van lichaam en geest!” Musici die wij helpen Vanouds is het NMF een instituut voor professionele musici en voor hen die dat willen worden, muziekstudenten dus. Dit is onveranderlijk de doelgroep van het NMF: het jongste talent bij het NMF is 12 jaar, de oudste professional 68 jaar. Het beschikbare budget dwingt om een keuze te maken, en het NMF ondersteunt daarom geen amateurmusici. Bovendien zijn voor amateurs voldoende passende, redelijk betaalbare instrumenten beschikbaar, zodat de noodzaak van ondersteuning er op dit gebied niet is.