De organisatie De mensen op de Sint Annenstraat in Amsterdam – medewerkers en vrijwilligers – vormen samen het gezicht van het NMF. Minstens zo belangrijk zijn de mensen die zich op andere wijze inzetten voor het NMF. Zo zijn er de Raad van Toezicht, de Raad van Advies, de Instrumenten Commissie en het Comité van Aanbeveling. Wilt u meer weten over de samenstelling van deze commissies? Lees dan verder op pagina 42. Financiële instrumenten Het NMF is een particuliere stichting. Het overgrote deel van de inkomsten is afkomstig van donateurs. Gelukkig kent Nederland veel muziekliefhebbers die de ontwikkeling van jonge, professionele musici belangrijk vinden. En die het belangrijk vinden dat één van de grootste collecties muziekinstrumenten ter wereld behouden blijft. Het NMF ontvangt geen subsidie van de overheid. Ruim 400 redenen om het NMF te steunen, vindt u terug op de uitklappagina. Persoonlijk In eerste lijn komt het aan op de inzet en aanpak van de zeven vaste medewerkers. Zij streven ernaar de donateurs én NMF-musici zo persoonlijk mogelijk te helpen. Nieuwsgie- rig naar hun voorkeuren? De medewerkers vertellen verspreid door het magazine over hun favoriete kopstuk. En als we dan toch persoon- lijk worden: Geertje is eind 2016 bevallen van haar tweede kind. Zeker voor nu, is dat zonder twijfel haar kopstuk! NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 JACOB LEKKERKERKER VLEUGEL SCHIEDMAYER | STUTTGART | 1914 35 JAAROVERZICHT 2016 Instrumenten in bruikleen geven Door de stijgende prijzen van muziekinstrumenten is het voor musici en muziekstudenten steeds moeilijker om te spelen op een instrument dat bij hen past en waarmee zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom stelt het NMF tegen een geringe vergoeding muziekinstrumenten ter beschikking aan musici. Meer over de musici die wij ondersteunen en de criteria voor een aanvraag leest u op pagina 36. Muzikaal talent begeleiden Onder jonge musici bestaat grote behoefte aan begeleiding op hun weg naar de top. Talent en het gebruik van een goed instrument bieden geen garantie op een succesvolle carrière. Dat vraagt om meer. Denk aan podiumpresentatie, marketing, communicatie en ondernemerschap. Het NMF ­ organiseert mede daartoe tegen de 60 concerten per jaar. Een greep uit de concerten waar u NMF-musici kunt beluisteren, vindt u op pagina 51. In de toekomst kan het NMF steeds meer een rol gaan spelen in de begeleiding van musici bij het onderhoud van instrumenten en bij de ontplooiing van hun carrière. Zorgen voor cultureel erfgoed Het NMF zorgt onder meer voor het behoud van Nederlandse muziekinstrumenten die te kostbaar zijn om verloren te laten gaan: cultureel erfgoed. Maar het NMF is nadrukkelijk geen museum. De collectie van het NMF wordt dagelijks bespeeld. Op dit moment beheert het NMF een collectie van ruim 450 bijzondere instrumenten, waarvan bijna 200 van Nederlandse makelij. Daarnaast geeft de stichting geregeld bouwopdrachten aan Nederlandse vioolbouwers om de collectie uit te breiden. Over de collectie van het NMF leest u op pagina 37. De nieuwe aanwinsten vindt u op pagina 38. NMF instrument voor talent Om als musicus de top te bereiken, is uitzonderlijk talent alleen niet genoeg. Het is de combinatie van natuurlijke begaafdheid, doorzettings­ vermogen, goede begeleiding en het in handen hebben van een kwalitatief goed instrument. Terwijl het vaak aan dat laatste nu juist ­ ontbreekt. Ook in 2016 heeft het NMF zich ingezet om professionele musici en muziekstudenten te helpen aan een passend instrument. “De bijzondere vleugel heeft een muzikale geschiedenis van bijna honderd jaar. Een deel daarvan werd me onthuld door de familie die het instrument aan het NMF schonk. Het orgel van de Oude Kerk wordt de komende drie jaar gerestaureerd, waardoor ik daar niet kan studeren. De dagelijkse ontdekkingstocht naar klank, het scherpen van de muzikale geest, maak ik nu door met een ander instrument. Het brengt me op nieuwe paden en is een bijzonder vruchtbaar intermezzo.”