Wellicht is het merkwaardig om in het voorwoord bij het Jaaroverzicht 2016 allereerst te verwijzen naar een jaar terug, naar 2015. Ongebruikelijk is het zeker. Toch doen we dat even, om te verduidelijken hoe het gaat met het NMF. Het jaar 2015 was – qua inkomsten – het beste jaar ooit. Zo’n jaar zouden we niet gauw weer beleven, dachten we. Maar kijk, in 2016 steunden weer méér donateurs dan ooit het NMF en was het qua inkomsten het op één na beste jaar ooit! De laatste twee jaren zijn, kortom, de twee beste jaren uit de geschiedenis van het NMF geweest. Wat zijn we alle donateurs weer dankbaar voor hun steun, waardoor dit heugelijke feit mogelijk is geworden! Natuurlijk zijn inkomsten belangrijk, maar minstens even belang­ rijk is wat het NMF met uw geld doet. Een kleine greep uit ons werk in 2016: - Er werden 43 instrumenten aan de collectie toegevoegd. - 424 musici speelden op een instrument van het NMF. - 45 musici kregen voor het eerst een instrument in bruikleen. - Er werden veelvuldig instrumenten uitgeleend voor kortlopende projecten. - Er waren weer veel schenkingen in natura, opvallend genoeg ook van voor ons onbekende mensen. - De collectie instrumenten groeide opnieuw, zowel in omvang als waarde. - Dankzij het winnen van een nominatie van de NRC Charity Awards kon in de zomer kosteloos een dubbele advertentiepagina in de NRC geplaatst worden. Welke instrumenten hebben we dan precies kunnen toevoegen aan de collectie? Welke musici hebben we kunnen onder­ steunen? Zijn zij tevreden met hun instrument? En wat betekenen die muziekinstrumenten dan voor die meer dan 400 musici in Nederland? In dit Magazine treft u een deel van de antwoorden op deze vragen. Zodat we u kunnen laten zien hoe wij uw geld besteden en hoe belangrijk uw steun voor het Nederlandse muziekleven is. Voor een volledig beeld verwijzen we u graag naar het complete jaarverslag op onze website. U kunt uiteraard ook een gedrukt exemplaar bij ons aanvragen. Twee belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar willen we u hier nog graag melden. De structuur van de stichting werd gewijzigd. Afgelopen najaar werd er een Raad van Toezicht geïnstalleerd en de functie van directeur werd veranderd in die van directeur/bestuurder. Daarmee werd meer recht gedaan aan de wijze waarop het NMF al enige tijd in de praktijk functioneerde. En later in het jaar konden we het begin van een meerjarige samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten bekend maken. Samen gaan we in 2017 het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten organiseren. Met deze nieuwe samenwerking zijn we uiteraard heel blij! Een mooi jaar was het, 2016. Dat hebben we te danken aan de steun van heel veel mensen die muziek maken belangrijk vinden en musici in Nederland daarbij willen helpen. Maar resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Helpt u ons ook (weer) om van 2017 een mooi jaar te maken? mr. Els Swaab drs. Marcel Schopman voorzitter Raad van Toezicht directeur/bestuurder Jaaroverzicht 2016 NIEUWE NMF-MUSICUS IN 2016 MARIA MILSTEIN VIOOL MICHELANGELO BERGONZI | CREMONA | CA. 1750 33 “Sinds januari 2016 heb ik de ongelooflijke eer om de Bergonzi “ex-Krebbers” te kunnen bespelen. Deze viool is zonder twijfel het mooiste instrument dat ik tot nu toe heb gehad, met een enorm rijk kleurenpalet en een toon die zowel warmte als uitstraling heeft. Het feit dat deze viool door Herman Krebbers werd bespeeld, maakt dit instrument voor mij nog unieker.“ JAAROVERZICHT 2016