23 5 T O P S T U K K E N Cellist Edvard Röntgen. Foto door zijn neef Jeroen Wilhelmus Röntgen in 1969. Gennaro Gagliano, 1734 (cello) Drie jaar na de oprichting kon het NMF een bijzondere Gagliano-cello aankopen uit de collectie Röntgen. De cello was sinds 1914 in bezit geweest van de familie Röntgen en werd bespeeld door Engelbert Röntgen, solo-cellist van de Metropolitan Opera in New York en later door diens halfbroer Edvard Röntgen, plaatsvervangend solo-cellist van het Residentie Orkest. In 1992 werd het instrument aangekocht en in bruikleen gegeven aan Cecilia van Hoof, tevens plaatsvervangend solo-celliste van het Residentie Orkest, die het instrument jaren bespeelde. Sinds 2001 is de cello in bruikleen bij Michaël Müller, die cellist was van het Parkanyi Kwartet en momenteel in het Radio Filharmonisch Orkest speelt.