Hendrick Jacobs, ca. 1690 (cello) Celli van Hendrick Jacobs werden eigenlijk niet zelden gebouwd door zijn leerling Pieter Rombouts. Bij deze cello is echter duidelijk te zien dat Jacobs er zelf aan gewerkt heeft. De cello is in 1910 in Den Haag aangekocht door een vermogend particulier, die hem voor zijn zoon kocht. Deze moest wegens reuma al vrij vroeg stoppen met spelen. Vanaf 1980 is de cello door de eigenaar steeds in bruikleen gegeven aan jonge studenten. Aangezien er binnen de eigen familie niemand meer cello speelde, werd in 2010 besloten tot verkoop. Het NMF heeft de cello, na een gerichte fondsenwervingsactie, kunnen aankopen met steun van vele donateurs en enkele particuliere fondsen, en gaf de cello vervolgens in bruikleen aan Harriet Krijgh, die in 2012 op de Jacobs winnaar werd van het Nationaal Cello Concours. Sinds 2013 wordt de cello bespeeld door Bas Jongen. 19 5 T O P S T U K K E N