11 tot strijkinstrumenten, slijten toetsinstrumenten namelijk flink. En restauratie en renovatie leveren vaak een behoorlijke kostenpost op. En zo komt het, dat onze fondsenwervingsactie in najaar 2016 speciaal bedoeld was om de kosten van restauratie van één van de aan ons geschonken vleugels te dekken. Gelukkig gaf u gul, en kan de restauratie van deze prachtige Steinway gestart worden. Maar er wachten nog een aantal andere vleugels in de werkplaats... Als we er niet in slagen om extra fondsen te werven, zullen we in de toekomst gedwongen worden (net als de National Trust) om schenkingen te weigeren. Dat doen we niet graag, want we willen meer pianisten helpen dan we nu doen. En we realiseren ons ook dat de schenkers hun kostbare instrument graag goed terecht zien komen bij het NMF. Bruidsschat Gelukkig was 2016 een goed jaar voor het NMF. Meer donateurs dan ooit tevoren schonken gul ten behoeve van de musici in Nederland. Daarmee hebben we weer tientallen nieuwe musici een instrument in bruikleen kunnen geven. Maar dit willen we ook in de toekomst graag blijven doen. Ook pianisten willen we dolgraag aan een prachtig instrument helpen. Helpt u ook dit jaar mee om de zo nood­ zakelijke bruidsschat bij elkaar te krijgen? Bent u nog geen donateur en wilt u doneren ten behoeve van de restauratie van vleugels? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL58 ABNA 0555 0286 66 o.v.v. ‘restauratie’. Of vult u het donatieformulier op de uitklappagina van dit magazine in. Ook als u al donateur bent, nodigen wij u van harte uit ons extra te ondersteunen in onze missie. We zijn blij met iedere euro. Dank u wel namens de honderden musici van het NMF - en vooral namens degenen die nog bij ons op de wachtlijst staan! © Paul van Poppelen Vleugels in de winkel van de Firma Andriessen Piano’s & Vleugels