Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
bleef al die jaren voor hem wel een beetje op de achtergrond totdat hij op een dag iets bijzonders zocht voor zijn verjaardag. Hij kwam op het idee om een groot bene- fietconcert te organiseren. Voor het NMF want haar doelstelling ligt hem nauw aan het hart. Immers hij had op jonge leeftijd ook een prachtig instrument tot zijn be- schikking gekregen. Een viool waarmee hij zich als het ware in n klap veel muzikaler voelde. Het instrument bood hem einde- loos veel mogelijkheden om te variren in klankkleur. En wat een speelgemak ineens Levensgezel Op deze viool studeerde hij tijdens zijn jonge jaren dapper en gestaag. Zijn moe- der was concertpianiste zijn vader pro- fessor in de economie. Hj zorgde er wel voor dat zijn kind geen moeilijke carrire tegemoet zou gaan. En zodoende koos Nick ervoor om inderdaad de woorden van zijn vader ter harte te nemen en hem achterna te gaan. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en na zijn studie economie besloot hij toch verder te gaan in de muziek. Zijn bijzondere viool was zijn levensgezel geworden maar ondertussen trok ook het dirigentschap.In Tsjechi leer- de hij de fijne kneepjes van het vak en nam hij deel aan verschillende zomercursussen. In Nederland is zijn mentor Jan Stulen van grote waarde voor hem geweest. Een perfecte combinatie Met aan de ene kant de gezonde dosis analytisch denkvermogen van zijn vader en aan de andere kant de muzikaliteit van zijn moeder weet Nick het dirigentschap op een succesvolle manier uit te voeren. Ook de wekelijkse muzieklessen die hij vroeger in Engeland kreeg vormen een fantastische basis voor het dirigentschap dat merkt hij steeds weer. Met het dirige- ren heb ik echt mijn roeping gevonden zegt Nick. Als violist ben je voornamelijk met jezelf bezig maar de plek van de diri- gent is een veelzijdige muzikale bezigheid. Het orkest is je spiegel.Je hebt enorm veel zelfreflectie nodig om het dirigentschap succesvol te kunnen voeren. Ambitie Ondanks het feit dat Nick zijn 65e verjaar- dag al gevierd heeft en de meeste men- sen op dat moment in hun leven met pen- sioen gaan peinst hij daar niet over. Hij is NMF MAGAZINE 2016 93 HILLIESMIT