Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
TEKST MANON VEENENDAAL Iedereen kent wel de Kom in acties van goede doelen. Naar mijn weten heeft KiKa Stichting Kinderen Kankervrij dit begrip ooit gentroduceerd en zijn andere goe- de doelen dit concept vanwege het grote succes gaan overnemen.Niet gekwant het zijn sympathieke acties waarbij goedwil- lende mensen op hun eigen manier en op maat onbaatzuchtig geld inzamelen voor het goede doel. Het NMF kent ook derge- lijke acties. Met enige regelmaat komt het namelijk voor dat relaties van het NMF pri- v-concerten organiseren met musici van het NMF waarbij de opbrengsten naar het NMF gaan.Wellicht herinnert u zich nog het verhaal uit het vorige magazine over een met pensioen gaande tandarts die maar liefst 7.000 ten behoeve van het NMF op- haalde.Vandiezelfdeordewasookdeactie van dirigent Nick Devons. Hij organiseerde in 2015 voor de tweede maal op rij een concert speciaal gewijd aan het NMF. Bescheidenheid siert de mens Je hebt mensen die geven omdat ze het gevoel hebben met hun donatie aan het goede doel de wereld een beetje te kun- nen verbeteren. Of om aan te geven dat je het niet eens bent met een bepaalde situa- tie denk aan doneren aan Wakker Dier of donaties aan meer ideologisch of politiek getinte goede doelen. Je hebt mensen die geven omdat ze graag gezien willen worden. Die het belangrijk vinden dat hun naam genoemd wordt in de publiciteit. Maar je hebt ook mensen die volledig on- baatzuchtig geven. Mensen die er niets voor terug willen en zich met ziel en zalig- heid inzetten voor het goede doel.Tot deze laatste categorie behoort de zo geliefde dirigentNickDevons.Geliefdomdathijzijn vak verstaat.Maar ook omdat het een aima- bel en bescheiden persoon is. Bescheiden- heid siert immers de mens. Een niet alledaags benefietconcert 11 oktober 2015. Terwijl in de NedPhO- Koepel te Amsterdam de musici van het NMF-Presentatieconcert hun instrumenten stemden was een aantal kilometer verder- op in de Keizersgrachtkerk een feestelijk concert aan de gang. Een bijzonder con- cert dat dirigent Nick Devons organiseerde ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Een hele batterij aan professionele colle- gas en bevriende musici studeerde in n dag een fantastisch benefietconcert in met voor het NMF niet onbekende en ook ze- ker niet de minste musici waaronder Ma- ria Milstein en Gideon den Herder die vijf jaar eerder al in de hoedanigheid van het Van Baerle Trio Beethovens Triple Concert uitvoerden. Zij soleerden in het prachtige Dubbelconcert van Johannes Brahms be- geleid door het gelegenheidsorkest van Nick. De genodigden voor dit feestconcert hoefden geen entree te betalen maar hen werd om een bijdrage gevraagd voor het NMF. Zelfs de musici werkten belangeloos mee en droegen hun steentje bij door hun gage in te leveren. Kortom een niet alle- daagse gebeurtenis. En dat allemaal voor het goede doel. Onder deze musici bevond zich ook Saskia Moerenhout dochter van NMF-oprichter Pieter Moerenhout. Met haar is Nick al zon dertig jaar bevriend en via haar kwam Nick ooit met het NMF in aanraking. Het NMF Dirigeren voor het NMF Nick Devons DONATEUR NMF MAGAZINE 2016 92