Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
honderden artikelen in regionale en lokale kranten beschreven het Weekend. Traditie Het zal u daarom niet hebben verbaasd dat het NMF dit originele evenement in 2015 herhaalde. Nu met een andere part- ner Bond Heemschut. Ook dat evene- ment was er n om niet meer te vergeten. En hiermee is er een traditie geboren. Het NMF zoekt telkens andere partners om dit Weekend van het NMF te kunnen organi- seren om zo verbindingen te leggen en bruggen te bouwen. In 2016 kunnen we ons verheugen op een kleine regionale editie met Het Groninger Landschap. Wie onze partner in 2017 wordt houden we nog even geheim. 91 ERFGOED EN HET GRONINGERLANDSCHAP Sinds de oprichting in 1936 heeft Het Groninger Landschap zich ingezet voor het behoud van het Groninger erfgoed. Ten gevolge van de aanwijzing van de Ecologische Hoofd Structuur is het natuurbeheer sinds de jaren negentig van de vorige eeuw het belangrijk- ste aandachtspunt geweest. De laatste vijf jaar is de stichting weer een actievere rol gaan spelen op het gebied van de monumentenzorg. Op dit moment is Het Groninger Landschapdruk bezig haar positie op het gebied van het culturele erfgoed te versterken waarbij het accent komt te liggen op het behoud van monumentenmet een landschappelijke relatie in de provincie Groningen. Het gebouwde erfgoed bestaat op het ogenblik uit ruim 30 rijksmonumenten en 2gemeentelijke monumenten. 24 25 EN 26 JUNI 2016 MUZIKAAL ERFGOEDWEEKEND GRONINGER LANDSCHAP Wilt u ook genieten van kamermuziek in een cultuurhistorische omgeving Bezoek dan een van de concerten in het weekend van 24 25 en 26 juni 2016 door heel Groningen. Naast muziek op een unieke locatie heeft u in de meeste gevallen toegang tot de bijzondere monumenten. PROGRAMMA Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de website www.groningerlandschap.nl