Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
mann-sonate te spelen dan dat je dezelfde muziek brengt in een prachtige sfeervol- le ruimte die een geschiedenis heeft. Dat laatste komt de muziek zeker ten goede Het idee van een concert marathon Hoe is het idee ontstaan om meerdere concerten te organiseren in cultuurhisto- rische locaties in n weekend In 2011 begonnen de voorbereidingen voor het vieren van het Jubileum van het NMF het 25-jarig bestaan in 2015.Al brainstormend met onze donateurs musici en medewer- kers kwamen we tot een indrukwekkende longlist van activiteiten die het NMF zou kunnen ontplooien om de stichting nog beter op de kaart te zetten. En de musici in het zonnetje te zetten. We wilden dat het een jubileumjaar zou worden voor en door musici voor en door onze donateurs. En zo geschiedde. En van de hoogtepun- ten naast het Jubileumconcert in De Rid- derzaal was het Weekend van het NMF. Deze concertmarathon behelsde maar liefst 100 concerten in n weekend in 100 verschillende bijzondere historische pan- den verspreid over heel Nederland. De kamermuziekconcerten werden verzorgd door honderden talentvolle musici in Ne- derland die instrumenten bespelen uit de collectie van het NMF. Toverwoord Het toverwoord bij deze succesformule muziek laten klinken in cultureel erfgoed is verbinding. Verbinding tussen twee goede doelen het NMF en Vereniging Hendrick de Keyser maar ook tussen de musici en het NMF de donateurs en de stichtingen en uiteraard de vrijwilligers. Ie- dereen streefde hetzelfde doel na prachti- ge muziek in prachtig cultureel erfgoed te laten klinken voor culturele liefhebbers.De onderlinge energie die dit teweegbracht was onstuitbaar. Het effect was overweldi- gend er kwamen lovende reacties uit het publiek de musici vonden het geweldig te musiceren op plekken waar je normaal gesproken niet zomaar een concert geeft. De media stortten zich vol overgave op dit bijzondere evenement. Grote artikelen in bijna alle landelijke kranten 14 interviews in n week op Radio 1 en Radio 4 en NMF MAGAZINE 2016 90