Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
TEKST MANON VEENENDAAL Zoals het met alle goede ideen gaat deze ontstaan vaak op meerdere plekken tegelijk of worden goed gejat want dat is immers beter dan slecht bedacht. Zo kregen wij genspireerd op de tweede editie van het Weekend van het NMF in 2015 een telefoontje van Het Groninger Landschap met de vraag of wij met hen wilden samenwerken.Zij willen dit jaar hun tachtigjarig bestaan vieren met concerten in prachtige locaties die Het Groninger Landschap rijk is. We reisden in maart naar Groningen om de mogelijkheden te onderzoeken. Een persoonlijke rondleiding per auto met di- recteur Marco Glastra als chauffeur en Inge Scheper als begeleider gaf de doorslag. We bezochten borgen molens en boer- derijen in het mooie verrassende Gro- ningse landschap. We besloten om op het verzoek om samen te werken in te gaan. Het resultaat is een mini-Weekend van het NMF in het laatste weekend van juni een muzikaal erfgoedweekend. Dit week- end zal voor het NMF een kans zijn om het NMF ook regionaal te promoten. Onder het Groningse publiek dat zowel in cultu- reel erfgoed als in muziek genteresseerd is. En om te laten zien welke geweldige Groningse musici zich bevinden binnen onze gelederen. Uiteraard wordt er ook weer aandacht besteed aan de prachtige instrumenten. Cultuurhistorische locaties als inspiratie voor musici Voor onze musici heeft musiceren in een mooie omgeving absoluut een toege- voegde waarde.Normaal gesproken kom je niet in zon prachtig gebouw als dit. Je fietst er wel eens langs en dan denk je mooi pand verder niets. Je verwacht niet dat je er ook een keer een concert mag ge- ven.Hetverzorgenvaneenconcertopzon locatie is dan extra bijzonder. De akoestiek is ook geweldig Omdat het zulke kleine locaties zijn kan het publiek gewoon met je muziek meelezen. De mensen kunnen zien wat je doet en ze horen alles Ze zien de zweetdruppeltjes over je wangen lo- pen Dat maakt het allemaal heel bijzon- der. Het geeft het concert een bijzondere lading. De historische locaties inspireren ons als musici ook. Het is wat anders om in een door TL-verlichte ruimte een Schu- Muziek en cultureel erfgoed een gouden combinatie GRONINGER LANDSCHAP 89