Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
84 De Stichting Nationaal Muziekinstru- menten Fonds 28 jaar geleden mede opgericht door Theo Olof en Pieter Moe- renhout geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan talentvolle professionele musici. Het NMF wil hiermee jong talent conservatoriumstudenten en beroepsmu- sici steunen in hun muzikale ontwikkeling. Het NMF beheert een van de grootste privcollecties eeuwenoude en gloed- nieuwe muziekinstrumenten ter wereld en wil graag dat deze waardevolle in- strumenten uit de collectie in concerten te zien en te beluisteren blijven. Concert bij het NMF thuis Daarom organiseert het NMF regelmatig concerten in samenwerking met andere partijen kijk voor een actuele agenda op de website van het NMF maar ook op kantoor van het NMF. Op kantoor Zult u misschien denken. Jazeker. Tussen de computers printers en bureaus van de medewerkers van het NMF. We schuiven her en der iets met het interieur en het kantoor wordt omgetoverd tot een po- dium voor musici die een instrument van het NMF in bruikleen hebben. In klein ge- zelschap begeeft u zich in het bureel van het NMF. Boven kunt u tevens een kijkje nemen in de instrumentenkamer de plek waar musici een instrument uitproberen. De Gulden Trip Het bijzondere pand De Gulden Trip in de binnenstad van Amsterdam onder de rook van de Oude Kerk fungeert al 17 jaar als kantoor van het fonds. Het NMF kan dit pand voor een schappelijke prijs huren. Het pand verrees op de plek waar vanaf 1380 n van de eerste stenen huizen van Amsterdam stond. Totaal vervallen werd het eind twintigste eeuw door Stadsher- stel afgebroken en gereconstrueerd. De oudst bekende plafondschildering van Amsterdam in 1585 aangebracht op de balken in de opkamerwerd gerestaureerd teruggeplaatst. Het Blaauwlakenblok Het Blaauwlakenblok in Amsterdam be- hoort tot de oudste bebouwing van de stad. De oorsprong van de bebouwing hier gaat terug tot in de 13e eeuw. De naam Blaauwlakenblok verwijst naar de productie van laken geweven wollen stof en naar de lakenververijen die hier ge- vestigd waren. In de tweede helft van de 20ste eeuw raakte het blok in verval en bestonden er plannen om tot sloop over te gaan en er een parkeergarage te bou- wen. Gelukkig is dat nooit doorgegaan. Er werd besloten een grootscheepse restau- ratie van het gehele blok uit te voeren. In 1995 werden de eerste gereconstrueerde panden opgeleverd waaronder het pand aan de Sint Annenstraat 12. Dit is het oud- ste stenen woonhuis van Amsterdam ge- bouwd in 1565. Het pand is niet alleen belangrijk vanwege de status als oudste stenen huis. Het huis heeft een voor Amsterdam unieke Vrede- man de Vries-gevel voorzien van in- en uit- zwenkende S- en C-vormige natuurstenen banden en bezit een fraai houtskelet in de benedenruimte. In de gevel bevinden zich vijf gebeeldhouwde koppen eveneens uit de 16e eeuw.De vier onderste daarvan zijn kopien de kwaliteit van de oorspronkelij- ke koppen is zo groot dat deze indertijd verwijderd zijn en zich nu in de collectie van het Rijksmuseum bevinden. Het huis is overigens gebouwd op de fundamenten van een nog ouder huis een gedeelte van de nog bestaande tegelvloer in het voor- huis stamt uit het jaar 1380. Maar het meest bijzondere aan het pand is het plafond in het achtergedeelte. Tijdens de demontage van het pand werden grote delen van een decoratieve beschildering aangetroffen. De renaissancemotieven verraden de sterke invloed van de con- temporaine Antwerpse kunst. Nieuwsgierig geworden naar dit bijzon- dere pand Bezoek dan een van onze NMF-Huisconcerten zondag 18 september zondag 16 oktober zondag 20 november 2016 Ontvangst 1100 uur LOCATIE Sint Annenstraat 12 Amsterdam PROGRAMMA Musici die een instrument enof strijkstok van het NMF in bruikleen hebben.Het pro- gramma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de website. Na afloop van het concert kun- nen de maximaal 20 bezoekers het pand bezichtigen en ook een kijkje nemen in de instrumentenkamer van het NMF. TOEGANG 15- incl. koffie en huisgemaakte taart. Reserveren via reserveringmuziekinstrumentenfonds.nl Een bijzonder podium aan de SintAnnenstraat NMF MAGAZINE 2016 84