Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
NMF MAGAZINE 2016 Al lang zeiden mensen tegen mij waar- om ga je op televisie niet iets doen met klassieke muziek En elke keer was mijn antwoord televisie en klassieke muziek gaan niet goed samen het medium is er gewoon niet geschikt voor. Bij de meeste programmas die de camera op klassieke muziek zetten zie je mensen op een po- dium iets doen. Het vergt veel cameras en een zekere muziekregie om muzikanten zo in beeld te brengen dat de kijker de klan- ken die hij hoort ook kan volgen. Bij een popbandje is dat stukken makkelijker. Ik heb lang geaarzeld maar in 2014 kwa- men twee bewegingen samen. Om te beginnen had ik geen zin meer in een da- gelijkse talkshow als Pauw en Witteman dat werd te vermoeiend. En twee Carel Kuyl mediadirecteur van de NTR vroeg of ik iets voelde voor een nieuw weke- lijks programma over klassieke muziek. Hij zei dat hij mij er altijd zo enthousiast over vond praten. Het moest wel een breed programma worden met af en toe een uitstapje naar de lichte muziek. Nou dat vond ik een prettig voorstel. Ik had een talkshowachtig magazine voor ogen dat bijpraat over de actualiteit van de klassieke muziek. Dat was er namelijk nog niet. De Tiende van Tijl is een leuk pro- gramma maar het werkt met themas en telt hooguit acht afleveringen per seizoen. Ik kijk ook graag naar Vrije Geluiden maar dat is de cross-over in gedoken en boven- dien zit er geen publiek. Maar praten over muziek vind ik alleen gelegitimeerd als je die ook laat horen. Reuring Mooie muziek met een verhaal is de drijf- veer van ons programma. Over wat ik mooie muziek vind word ik in de redactie soms mild gekapitteld. Alsof Paul Witte- man weet wat mooie muziek is Nouin alle bescheidenheid ik denk dat inderdaad te weten. Onder mooie muziek versta ik het ijzeren repertoire en daar de krenten uit. Sommige redactieleden willen elke week wel een jazzpianist tonen of iemand die Jacques Brel zingt. Maar Brel hoe prachtig ook vind ik van een andere categorie dan de Cavatina uit Beethovens strijkkwartet opus 130. Voor zover er in redactievergaderingen al enige scherpe toon valt te ontdekken komt die van mij. Bij hedendaags repertoi- re word ik bijvoorbeeld voorzichtig.Ik geef toe dat heeft te maken met het feit dat ik na Bartk en Stravinsky weinig muziek meer begrijp. Vorig jaar ontstond reuring rond de 90ste verjaardag van Pierre Bou- lez dat konden we natuurlijk niet negeren. Maar als k de muziek van Boulez al niet begrijp dan geldt dat zeker voor de kijker. Toen hebben we van de nood een deugd gemaakt. Dirigent en Boulezkenner Ed Spanjaard kwam langs om mijn lekenvra- gen te beantwoorden. Hij vertelde er ge- passioneerd over en dirigeerde nog een Boulezstuk ook. Of neem de kettingcom- positie die we najaar 2015 hadden. We ontvingen de Componist des Vaderlands Willem Jeths en vier componerende col- legas terwijl hun werk niet per se valt on- der mijn begrip van mooie muziek. TV-presentator Paul Witteman 3 Praten over klassieke muziek TV-cory- fee Paul Witteman doet het elke zon- dag in Podium Witteman. Mooie mu- ziek met een verhaal is de drijfveer van ons programma. TEKST GUIDO VAN OORSCHOT