Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Zachtjes ronkend en laag...hl laag NIEUWE AANKOOP TEKST RIENEKE BRINK FLUITISTE Een contrabasfluit. De ietwat onbekende excentriekeling uit de fluitfamilie. Geheim- zinnig reusachtig zachtjes ronkend en laag... hl laag. Grolloo In het Drentse Grolloo staat het atelier van Eva Kingma. Zij is een Nederlandse fluit- bouwer en n van de weinigen in de we- reld die zich heeft gespecialiseerd in lage fluiten. De eerste achttien jaar bouwde ik alleen gewone dwarsfluiten. Maar er ge- beurde altijd iets met me als ik de altfluit hoorde. Op een gegeven moment heb ik het roer omgegooid en heb ik mijn hart gevolgd. Ik ben begonnen met het bou- wen van altfluiten en dat is langzamerhand uitgebreid naar alle soorten lage fluiten van een kwarttoons altfluit tot een subcon- trabasfluit. Hierbij voel ik me als een vis in het water. Fluitisten vanuit de hele wereld komen speciaal voor haar instrumenten naar Drenthe. Op dit moment bouwt Eva een prachtige contrabasfluit voor het NMF. Binnenkort kan dit instrument via het NMF in bruikleen worden genomen door flui- tensembles en -orkesten fluitisten en fluit- docenten uit Nederland. Samenspel Het initiatief voor het aanvragen van een contrabasfluit bij het NMF is in gang ge- zet door Emily Beynon solofluitiste van het Koninklijk Concertgebouworkest en artistiek leider van de Nederlandse Fluit Academie Neflac. Emily weet als geen ander hoe belangrijk samenspel is om muziek tot leven te brengen en het ple- zier in musiceren te vergroten. Tijdens mijn middelbare schooltijd was mijn fluit- docente een soort muzikale moeder voor mij. De reden dat ik fluit ben blijven spe- len was deels vanwege haar maar meer nog door de geweldige samenspeelmo- gelijkheden die ik had naast mijn weke- lijkse fluitles. Zelf studeren op een instrument vergt veel discipline. Vooral voor jongeren tus- sen de 12 en 18 jaar kan dit een reden zijn om op een gegeven moment af te haken. Bij Neflac creren we daarom veel samenspelmogelijkheden in ensembles en fluitorkest. Het gebruik van lage flui- ten is hierbij onmisbaar. Een alt- en een basfluit is vaak nog wel te vinden maar de contrabasfluit is zeldzaam. Voor alle fluitensembles- en orkesten in Nederland is het daarom een fantastische mogelijk- heid om via het NMF een contrabasfluit in bruikleen te kunnen krijgen. Of zoals Eva Kingma zegt Een fluitorkest zonder lage fluiten is doodsaai. Op dit moment is er ook een aantal fluit- docenten in Nederland actief met het or- ganiseren van fluitensembles. Jacqueline Ebbers dwarsfluitdocente in Dokkum deelt enthousiast haar ervaring Samen- spelen is naast de dwarsfluitles heel be- langrijk voor de leerlingen. Het schept een band. Mijn ervaring is dat kinderen daardoor veel langer op les blijven. Bo- vendien klinkt de meerstemmigheid voor de leerlingen geweldig. Wanneer ze wat langer spelen mogen ze eerst op de alt en vervolgens op de bas. Als ze dan ein- delijk op de contrabasfluit mogen spelen zijn ze opnieuw gemotiveerd en trots dat ze dat bereikt hebben. Dwars De contrabasfluit heeft dezelfde grepen als een gewone dwarsfluit maar klinkt twee hele octaven lager. Je hebt enorm veel lucht nodig om hem te bespelen. Omdat het instrument veel te groot is om overdwars te houden staat alleen het kopstuk dwars op de mond. Pedro Lopez heeft een aantal keer deelgenomen aan de Neflac Zomeracademie en heeft con- trabasfluit gespeeld bij de drie concerten die de Zomeracademie besluiten. Hij ver- telt Het moeilijkste als je het instrument voor het eerst ziet is het in elkaar zetten er- van. Zoveel verschillende onderdelen met vreemde vormen Maar het was voor mij ontzettend leerzaam en leuk om ook eens de contrabasfunctie te kunnen spelen in een ensemble. De contrabasfluit wordt niet alleen gebruikt in fluitensembles maar ook als solo-instrument. Een van de toppers op dit gebied is de Zwitserse flui- tist Matthias Ziegler. Hij speelt zelfgeschre- ven stukken improviseert en werkt met een loop station. Ziegler was in de zomer van 2015 te gast bij de Neflac Zomeraca- demie. Cursiste Rosanne van Bers 17 jaar was heel erg onder de indruk van het reci- tal dat hij gaf Ik had nooit verwacht dat je met een contrabasfluit zulke gave muziek kon maken De contrabasfluit is voor mij die avond veranderd van een ietwat stug instrument in een instrument met oneindig veel verrassende mogelijkheden. Kortom met de komst van de NMF-con- trabasfluit is het de hoogste tijd om dit instrument uit de schaduw te halen een stralend middelpunt te laten worden van fluitspelend Nederland en het publiek te trakteren op dit bijzondere instrument 81