Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het NMF laat in 2016 een contrabasfluit bouwen door de Nederlandse bouwster Eva Kingma op foto. De fluit zal als projectinstrument in bruikleen worden gegeven aan on- der andere de Nederlandse Fluit Academie zodat de fluit kan worden ingezet in diverse fluitensembles en -orkesten. Ook professionele fluitisten kunnen een beroep doen op het NMF en de contrabasfluit op projectbasis bespelen. Dit laatste gebeurt al lange tijd met een bas- Buffet Crampon 2003 en contrabasklarinet Leblanc 2003 een basse de violon Snoeck ca. 1715 en de grote collectie klassieke en barokstrijkstokken van het NMF. 80