Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
succeservaringen op het podium als pro- fessioneel musicus. Ze heeft verschillende individuele en groepstrainingen ontwik- keld waarmee ze al veel musici succesvol heeft kunnen helpen. Podiumhelden Psychologe en coach Marleen Drewes schreef in 2014 het boekPodiumhelden in mijn beleving een zeer waardevolle bij- drage aan het doorbreken van het taboe op podiumangst.Aan de hand van theorie en voorbeelden uit de praktijk laat Mar- leen Drewes zien dat het mogelijk is met de druk en angst om te gaan. Ze legt daar- bij ook duidelijk een link naar de sportcoa- ching. Het boek bevat onder andere een aantal prachtige interviews met beroemde podiumkunstenaars die zeer openhartig spreken over hun ervaringen met podi- umangst. De titel weerspiegelt het grote respect waarmee Marleen Drewes het vak van podiumkunstenaar benadert. En omdat openhartigheid zo belangrijk is in het doorbreken van een taboe doe ik zelf ook een duit in het zakje ik ben tot 1999 professioneel violist geweest. Ik heb altijd wel last gehad van een flinke dosis spanning voor een optreden maar gelei- delijk nam die angst toe en werd ik steeds onzekerder over wat er op het podium zou gaan gebeuren. Ik werd als het ware bang voor de angst. Ik was concertmeester en vond daardoor dat ik zekerheid moest uitstralen naar mijn collegas en zag mijn podiumangst als zwakte die ik niet mocht tonen dus besprak ik het met niemand. De laatste zes jaar van mijn carrire heb ik btablokkers geslikt voor elk concert waarbij ik solo moest spelen. Nu weet ik dat veel van mijn collegas in die tijd ook medicijnen gebruikte om de effecten van podiumangst te verdoezelen. Iedereen leed eronder niemand wist het van elkaar en niemand deed er wat aan. Ik weet zeker dat alleen al openhartigheid hierover mij toen enorm zou hebben geholpen om het probleem te lijf te gaan. Ik wens dus ieder- een vooral veel openhartigheid toe NMF MAGAZINE 2016 78