Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het professioneel beoefenen van muziek wordt niet voor niets vaak vergeleken met het beoefenen van topsport. Musici zijn net als sporters al vanaf zeer jonge leeftijd vertrouwd met aspecten als toewijding discipline focus doorzettingsvermogen competitiviteit enzovoorts en ze zijn ge- wend om steeds hogere prestaties te moeten leveren. Misschien is de belangrijkste overeen- komst wel het feit dat de prestaties vaak moeten worden geleverd onder zeer hoge druk. Als we denken aan de beruchte pe- naltys van het Nederlands elftal of de de- sastreuze baanwissel van Sven Kramer be- seffen we wat zon hoge spanning teweeg kan brengen bij sporters. Dit geldt op een andere manier voor musici. Zweten trillen droge mond verkrampen en denken dat het straks helemaal mis kan gaan extre- me angst die voorafgaat aan het betreden van een podium is een fenomeen waar helaas een flink deel van de musici vroeg of laat mee te maken krijgt. Een gezonde dosis spanning zorgt voor een grote focus en vaak een beter resultaat. Maar als die spanning overgaat in echte angst wordt het een belemmering in het functioneren met soms zelfs ernstige consequenties voor een carrire. Taboe Er rust een taboe op dit onderwerp en dat maakt het lastig om ervoor uit te komen. Dat is misschien wel meteen het belang- rijkste struikelblok in de aanpak van het probleem. Opleidingen docenten bege- leiders et cetera zouden het onderwerp bespreekbaar moeten maken veel meer nog dan tot nu toe gebeurt. Het zou de drempel voor musici verlagen om in een vroeg stadium hun angst uit te spreken en hulp te zoeken. De angst neemt vaak ge- leidelijk toe waardoor er veel winst valt te behalen als er eerder wordt ingegrepen. Veel musici grijpen naar btablokkers medicijnen die tijdelijk de symptomen on- derdrukken waardoor er schijnbaar niets aan de hand is. Uit een onderzoek onder Amerikaanse musici bleek dat ongeveer 70 procent van hen wel eens kampt met podiumangst en dat 24 procent er chro- nisch last van heeft. 30 procent van de on- derzochte groep bleek gebruik te maken van btablokkers. Gelukkig is er ondertussen veel aandacht voor dit thema zijn er boeken over ge- schreven en behandelmethodes ont- wikkeld. En behandeling is succesvol gebleken. Zo opende in 2008 het Leids Universitair Medisch Centrum een muziek- poli waar podiumkunstenaars terechtkun- nen met psychische problemen. Esther van Fenema psychiater en professioneel violiste werkt daar met musici die te kam- pen hebben met podiumangst. Ik sprak recent ook Hilka Jelsma sport- en prestatiepsycholoog n violiste. Zij com- bineert inzichten uit de sportpsychologie klinische psychologie mindfulness en meditatietechnieken met eigen faal- en 77 NMF MAGAZINE 2016 Iedereen leed eronder niemand wist het van elkaar en niemand deed er wat aan. TEKST FRITS SCHUTTE