Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
dat vanzelf zie het Concertgebouw daar zit zon geschiedenis achter. Maar tegelijk moeten ook zulke podia zich openstellen. Het publiek in de zalen kan wat mij betreft gevarieerder. Dat is een hele zoektocht om een betere mix een betere afspie- geling van de bevolking binnen te halen. Alles draait om het aanbod. Ik geloof niet in het je richten op diversiteit om de diver- siteit wel in het herkennen van talent en kwaliteit twee belangrijke pijlers. Het pu- bliek is nieuwsgierig genoeg. Vernieuwing Wat de buurtpodia betreft de Meervaart het Bijlmer Parktheater de Tolhuistuin en Podium Mozaek zitten allemaal decentraal en zijn laagdrempeliger dan de bekende podia. Daardoor zijn ze heel belangrijk voor de stad. Als je je als jonge Amster- dammer wilt ontwikkelen in de muziek kunnen die laagdrempelige plaatsen een belangrijke rol spelen ze staan open voor het experiment en bereiken daarmee een breed publiek. Ik vind het belangrijk dat ze vernieuwende dingen doen. Het is niet interessant om zo veel mogelijk kaartjes te verkopen. Hoe meer publiekstrekkers en bekende namen ik in mijn zaal zet en hoe meer kaartjes ik daardoor verkoop des te beter is het die stelling geldt niet. Nee ik zie graag ruimte voor nieuwe dingen. Daar moet je in je subsidiesystematiek re- kening mee houden. Als je zegt je moet een zaalbezetting halen boven dit of dat dan bouw je de verkeerde prikkel in. In het kunstenplan letten we daar ook op wat doe je als kunstinstelling op internatio- naal gebied wat doe je voor de ontwikke- ling van jong talent wat doe je in samen- werking met anderen Een voorwaarde de instelling is er voor meer dan alleen zichzelf.Ik vind vernieuwing ook passen bij Amsterdam nieuwe dingen uitproberen verjongen internationaal talent aantrek- ken niet om het vernieuwen maar om je blik naar de toekomst open te houden. Voor al deze dingen heb je de podia hard nodig. Het beste instrument Opera trekt me enorm. Het leuke is dat je hetzelfde werk steeds anders kunt be- kijken door een nieuwe enscenering. Het visuele is fantastisch. Ik vind het erg knap dat Pierre Audi die nu al heel lang de artistieke scepter zwaait bij de opera in Amsterdam nog steeds vernieuwend pro- grammeert. Een favoriete opera van mij is de Dreigroschenoper van Kurt Weill. Daar- in heb ik zelf ooit ook meegespeeld op de saxofoon dat heeft natuurlijk te maken met mijn voorkeur voor dit werk. Ik kom uit een muzikaal nest. Mijn moeder zingt en speelde vroeger piano. Ze is zeer muzikaal. Ik begon achter de piano maar ik wilde toch iets meer eigens en koos voor de saxofoon. Piano vond ik erg klassiek en ik had ook zon strenge lerares Met mijn sax heb ik in orkesten big bands en ver- schillende bandjes gespeeld. Mijn eerste instrument had ik geleend later kocht ik zelf een saxofoon eentje die ik echt mooi vond en die goed aanvoelde. Het was een Selmer-saxofoon met een warme klank helder niet dof. De keuze van een instru- ment is zo bepalend. Het idee dit wordt mijn instrument. Als je wat wilt bereiken in de muziek moet je goed materiaal heb- ben. Het gaat allemaal over expressie en voor het optimale resultaat moet je be- schikken over goede instrumenten. Kajsa Ollongren 48 Kajsa Ollongren groeide op in Oegstgeest. Ze studeerde na haar doctoraalstudie geschie- denis enige tijd in Parijs aan de cole Nationale dAdministration.Ze werkte ruim twintig jaar in politiek Den Haag op verschillende ministeries. Haar laatste functie was secretaris-ge- neraal op het ministerie van Algemene Zaken. Ze was voorzitter van het wekelijks overleg van secretarissen-generaal cordinator inlichtingen- en veiligheidsdiensten en hoofd van het kabinet van de minister-president. In 2006 stond ze op de kandidatenlijst van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ollongren werkte in nauwe samenwerking met Amsterdam aan de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ook bereidde ze het staatsbezoek voor van de Amerikaanse president Obama in het kader van de Nuclear Security Summit. Ollon- gren is wethouder en locoburgemeester van Amsterdam en beheert de portefeuilles Eco- nomie Lucht- en Zeehaven Monumenten Kunst en Cultuur Lokale Media Deelnemingen en Stadsdeel Centrum. NMF MAGAZINE 2016 70