Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Mijn wethoudersportefeuille bestaat uit twee delen. Het eerste is economische za- ken daar horen ook de luchthaven en de haven bij. Echt de economie. Onder het andere deel vallen kunst monumenten archeologie en de lokale media. Het is een uitdaging om de verbinding tussen die twee te vinden en die is er. De musea heb- ben te maken met mijn portefeuille econo- mie toerisme in Amsterdam. De sponsors zijn bedrijven hoe kan ik nieuwe bedrijven in Amsterdam interesseren om sponsor te worden van een van de kunstinstellingen Ik ben dolgelukkig met deze functie deze portefeuilles zijn precies wat ik wil heel concreet extern gericht. Ik ben met de stad bezig met bedrijven cultuurinstellin- gen mensen. Ik mag nadenken over din- gen die voor de stad van belang zijn kunst en cultuur en Amsterdam als stad is bepa- lend voor de economie. Het thema talent is belangrijk. We kunnen ons alleen maar ontwikkelen als mensen graag in Am- sterdam willen komen wonen en werken. Daarin speelt de kunst ook een rol artis- tiek talent dat hier kan groeien draagt bij aan een bloeiende kunst- en cultuursector. Samenwerking Sinds mijn achttiende woon ik in Amster- dam maar ik heb altijd in Den Haag ge- werkt.De afgelopen vijftien jaar heb ik heel weinig gebruikgemaakt van het enorme kunstaanbod in de stad. Ik had geen tijd. Het is fantastisch om als wethouder vanuit je functie de verschillende podia te mogen bezoeken. Ik probeer het aanbod over de hele breedte goed tot me te nemen. Lang- zaamaan ontdek ik de dans die kunstvorm heb ik van huis uit niet zo meegekregen. Ongelofelijk wat mensen kunnen met hun lijf en de muziek. De makers op de podia zijn mensen met een groot hart voor hun kunst. Vaak is hun werk ook liefdewerk oud papier. Kunste- naars en artiesten willen graag samenwer- ken elkaar opzoeken. Er wordt met veel enthousiasme nagedacht over de vraag hoe kunnen we vernieuwen hoe kunnen we de avant-garde worden in ons vak We hebben vele podia in Amsterdam en heel verschillende. De samenwerking tus- sen de instellingen houdt me bezig. Hoe kun je meer samenwerking krijgen tussen de podiuminstellingen en de bespelers van de podia Lang is het ieder voor zich geweest nu niet meer zo. Samenwerking is noodzakelijk in deze tijd. Dingen veran- deren enorm snel en er is ook veel keus. Als je je publiek wilt blijven interesseren moet je elkaar opzoeken als makers. Ik weet niet hoeveel podia een stad als Amsterdam nodig heeft. Wat je kunt doen en dat doen we via het kunstenplan is kij- ken naar de verdeling tussen verschillen- de disciplines als dans muziek en toneel. Dan kom ik weer uit op die samenwerking cross-overs tussen opleidingen gezel- schappen en podia kunnen enorm vrucht- baar zijn. Het is goed om die te stimuleren. Natuurlijk moet je je ook onderscheiden als podium. En bij sommige instituten gaat Wethouder en locoburgemeester Kajsa Ollongren 69 NMF MAGAZINE 2016 Kajsa Ollongren is wethouder en lo- coburgemeester van Amsterdam. Ze doet wat ze het liefste wil kunst en economie met elkaar verbinden. Ik mag nadenken over dingen die voor de stad van belang zijn. TEKST FREDERIKE BERNTSEN