Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het NMF werkt samen Concerten horen bij het NMF. Niet alleen bieden wij de musici die we ondersteunen graag een podium wij organiseren die concerten ook om nieuw publiek kennis te laten maken met het NMF. En hoe kun je de luisteraars beter over het NMF vertellen dan met prachtige instrumenten en talent- volle musici op het podium De concerten ontstaan doorgaans door samen te wer- ken met bestaande concertorganisaties en -zalen. Zo kunnen de productiekosten beperkt blijven en kunnen wij kleinere or- ganisaties tevens van dienst zijn met onze ervaring promotionele mogelijkheden en een groot veelzijdig gezelschap aan musi- ci.In najaar 2016 start het NMF een samen- werking met Dorpskerk Wilp. Wij stellen deze organisatie graag aan u voor. Nieuwste samenwerking Eenverrassendeplekinhetgroeneharttus- senApeldoornDeventer en ZutphenWilp. Het Gelderse dorp nam in 2015 de tijd om zijn 1250 jaar bestaan te vieren. In de 11e eeuw werd op een dijk van de IJsseluiter- waarden een romaans kerkje gebouwd. Deels is het in die oorspronkelijke bouwstijl tot op heden behouden gebleven. Stichting Behoud Dorpskerk Wilp Het kerkbestuur vroeg zich een aantal ja- ren geleden af hoe ze bij teruglopende inkomsten dit culturele erfgoed op den duur in stand zou kunnen houden. In 2013 is de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp opgericht. Die realiseert nieuwe in- komsten door verhuur en door het wer- ven van donateurs. De stichting stelt de dorpskerk beschikbaar als podium voor kunst en cultuur. In 2015 vonden betalend publiek veel musici koren en orkesten uit het oosten van het land de weg naar Wilp. De concertagenda van het nieuwe jaar ziet er veelbelovend uit. In het seizoen 2016- 2017 start de stichting met een nieuw con- cept dr en vr aanstormend talent. JongeMeestersWilp In gesprekken met musici en muziekop- leidingen ontdekten programmeurs van de stichting dat er bij startende talentvolle ondernemers in de wereld van klassieke muziek behoefte bestaat aan persoonlijke support. In hun conservatoriumopleiding doen jonge musici al podiumervaring op en bekwamen ze zich ambachtelijk. Maar alszijdeopleidingsuccesvolhebbenafge- sloten of misschien al een concours heb- ben gewonnen dan begint het culturele ondernemerschap pas echt. Wat is mijn eigen verhaal Hoe onderscheid ik mij van anderen Wat en wie wil ik zijn Hoe draag ik dat uit op het podium Hoe presenteer ik dat in de media Welke programmering past bij mij Hoe vermarkt ik mijn concer- ten Welk verdienmodel bevalt me Hoe zetten wij binnen ons ensemble elkaar in kracht Hoe hanteer ik een sluimerend conflict in mijn ensemble Hoe onderhan- del ik met mijn impresariaat Waar moet ik alert op zijn in contractteksten Hoe werf ik fondsen Een team van diverse mentoren biedt steun rond dergelijke ontwikkelingsvraag- stukken en themas. De deelnemers van het programma kunnen in groepsbijeen- komsten en ook daarbuiten individuele hulpvragen uitzetten bij hun mentor. Delta Piano Trio De opzet en uitvoering van programmase- rie JongeMeestersWilp ontstaat in samen- werking met het NMF Jong Nederlands Blazers Ensemble Britten Jeugdstrijkor- kest en ArtEZ Zwolle. Getalenteerde musi- ci van deze vier partners presenteren zich als solist of als ensemble in concerten voor betalend publiek. Het NMF heeft het aanstormende Delta Piano Trio uitgeno- digd deze eerste editie in te luiden. Het in Salzburg opgerichte trio bestaande uit Gerard Spronk Irene Enzlin en Vera Koo- per heeft deelgenomen aan vele con- coursen en heeft al meerdere prijzen in de wacht gesleept.In 2016 nemen zij hun eer- ste cd op. Irene wordt ondersteund door het NMF zij heeft een moderne en een barokcello in bruikleen. De aftrap van de concertserie wordt ver- zorgd door held en rolmodel Remy van Kesteren op 27 november 2016. Hij zal zijn leerervaringen met jonge collegas delen. Wilp biedt een gaaf podium om je als ge- talenteerde ondernemer te ontwikkelen. En voor het publiek levert JongeMees- tersWilp een verrassende concertserie op Meer weten www.dorpskerkwilp.nl of per e-mail welkomdorpskerkwilp.nl Een dijk van een podium voor jong talent SAMENWERKEN DORPSKERK WILP 66