Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
NMF MAGAZINE 2016 Podium. Je heb echte podiumbeesten of juist mensen die er het liefst niets mee te maken hebben. Je hebt ook podiumbees- ten die vlak voor zij het podium opgaan er niets mee te maken willen hebben. Tot welke categorie behoort u U kunt zich vast wel herinneren dat het podium een keer voor u is geweest. The floor is yours hoort u dan door de microfoon schallen. Daar gaat het over in dit NMF Magazine. Podium in de ruimste zin van het woord. Voor achter en op het podium. Omdat de musici die wij steunen met een instrument zonder podium geen bestaansrecht meer zouden hebben. En omdat wij het belang- rijk vinden om hen zowel letterlijk door middel van de vele concerten die we orga- niseren als figuurlijk door middel van dit magazine een podium te bieden. Het magazine inclusief jaarverslag 2015 staat bol van interviews met bekende mensen als Paul Witteman Kajsa Ollon- gren Marco Riaskoff en violiste Rosanne Philippens. In dit magazine konden we uiteraard niet voorbijgaan aan het thema podiumangst. Ook wilden we u het meest favoriete podium van de NMF-medewer- kers niet onthouden. Columniste Sylvia Witteman geeft ons een hilarische blik op wat zij niet met het podium heeft. Onze NMF-musici vertellen hoe het instrument dat zij in bruikleen hebben zich gedraagt op het podium. En uiteraard geven we het podium aan de belangrijkste mensen bij het NMF de mensen die het NMF moge- lijk maken zoals donateurs en schenkers of inleners van instrumenten. Dit magazine kwam tot stand door de medewerking van velen maar vooral de redactie van dit magazine verdient vind ik ook wel even een podium Marcel Schopman De altijd creatieve doelmatige hardwer- kende directeur Marcel Schopman. Wiens brein nooit stilstaat en die de medewer- kers van het NMF keer op keer weet te motiveren om weer nieuwe dingen aan te pakken. En om het NMF te verbeteren. Zelf doet hij het heel goed op het podi- um. Alhoewel Marcel altijd bescheiden is en het podium niet uit zichzelf opzoekt. Maar als het echt moet dan staat hij er. En hoe Radio-interviews of presenta- ties hij draait er zijn hand niet voor om. Marcel is degene die zorgt dat het podium kan voortbestaan. Lennart van der Sman Kwam ooit bij het NMF binnen als stagi- air maar groeide binnen een mum van tijd uit tot producent en medewerker promotie. Hij is iemand die onmisbaar is gebleken bij het NMF. Lennart is een ster in het verzamelen van goed beeldmate- riaal. Op het gebied van taal kun je Len- nart alles vragen. Voor dit nummer zocht Lennart dan ook al het beeldmateriaal bij elkaar en deed hij de eindredactie. Lennart is de technicus die zorgt dat het podium op orde is. Berry van de Ven Marketeer in hart en nieren. Met zijn be- drijf Concept Communicatie verzint hij de mooiste dingen om het NMF in de markt te zetten. Ook aan dit nummer heeft hij zijn steentje weer bijgedragen. Of hij zelf graag op het podium staat durf ik te be- twijfelen. Berry is in ieder geval degene die zorgt dat de zaal vol zit. Herman Rienstra Hem ken ik al meer dan 15 jaar. Ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst bij hem in zijn studio kwam. Ik was als begin twintiger zwaar onder de indruk van zijn studio. Zo mooi vormgegeven. Toen wist ik nog niet dat veel van wat hij maakt mooi is. Samen met Berry zorgt Herman voor alle promotionele uitingen van het NMF. Dit magazine ontwierp hij ook. Herman is degene die zorgt dat het podi- um er mooi uitziet. En ik Ik heb zelf een nogal dubbele relatie met het podium. Als kind heb ik al vroeg ge- leerd erop te staan. Eerst in een kinder- koor toen met het theater later met piano en cello. Maar het podium bereiken of beroemd worden is nooit mijn ambitie ge- weest. Liever roep ik the floor is yours. Ik ben eigenlijk diegene die zich graag in- leeft in wat er zowel op als achter het po- dium gebeurt. Hopelijk beleeft u veel plezier aan dit podiumnummer. Hartelijke groet Manon Veenendaal hoofdredacteur THE FLOOR IS YOURS 1