Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Weet je wat altijd loopt Chopin. Laat Chopin spelen en de zaal stroomt vol maakt niet uit welke meester op het po- dium zit. Liszt en Rachmaninov doen het ook goed componisten kortom die het mooist voor klavier hebben geschreven. Mijn pianisten weten dat ze ook heden- daags repertoire mogen spelen. Stock- hausen of Boulez als het maar van het hoogste niveau is. Het enige wat me inte- resseert is kwaliteit. Prikken in hamerkopjes In tegenstelling tot de meeste andere po- dia werk ik zonder subsidie. Het vinden van sponsors is tegenwoordig niet mak- kelijk ik moet er hard voor vechten. Hun gasten krijgen een stoel op het podium dan zitten ze vlakbij de solist. Een piano- recital is de enige concertvorm waarbij je dat met goed fatsoen kunt doen. Een vio- list of een zanger zou je op de rug kijken dat kun je sponsorgasten niet aandoen. Een van de geheimen van mijn serie heet Michel Brandjes hij is een internationaal vermaarde pianostemmer. De man die het Concertgebouw destijds volgens contract leverde had maar een uur om een instrument te prepareren. Dat kan natuurlijk niet. Toen Brendel in 1992 een Beethovencyclus kwam geven zag ik de bui al hangen. Brendel is geen natuurta- lent zoals Argerich of Volodos hij moet er hard voor werken en wil een instru- ment dat goed wordt voorbereid. Als je niet oppast neemt hij de regie in han- den. Prikkend in hamerkopjes heeft hij al heel wat instrumenten eh een beetje vernield. Michel Brandjes was me aanbevolen door Ronald Brautigam. Ik gaf hem carte blan- che al moest hij tien uur stemmen het ging me om het resultaat. Michel is een vakman hij barst van de trucjes. Boven- dien kan hij zich goed verplaatsen in een pianist hij heeft een sterke psychologie. Het was meteen een waanzinnig succes. Heilig ontzag Ik probeer alles zo te regelen dat een pi- anist zich volledig op zijn recital kan con- centreren. We halen hem van het vliegtuig en reserveren een vijfsterrenhotel. De pr moet in orde zijn ik wil dat een artiest zich- zelf terugziet op affiches in de stad. Als hij ervoor voelt neem ik hem mee uit eten. Maar als het concert aanbreekt kan ik na- tuurlijk niets meer voor hem doen. De Grote Zaal de traditie die trap naar beneden ik geef het je te doen. Voor dat podium heeft iedereen een heilig ontzag. Afgelopen november speelde Krystian Zimerman de laatste twee sonates van Schubert. Vlak voor aanvang ging ik nog even bij hem langs. Je zou het van zon ervaren rot niet verwachten maar hij zei Marco I am very nervous. Of neem Shura Cherkassky God heb- be zijn ziel. Die was extreem bijgelovig. Nog belangrijker dan de piano was voor hem de kruk. Op het podium tekende hij met krijt precies af waar die moest staan. En voor hij opging moest ik hem op het voorhoofd spugen. Ach het was een heerlijk mannetje. Hij kon toveren met kleur en legato alsof hij ter plekke improviseerde. Vaak zie je dat een pianist tijdens de toe- gift helemaal zichzelf wordt bevrijd van alle stress. Een enkele keer komt iemand de trap op en zegt shit ik heb vreselijk gespeeld Dan praat ik op hem in. Kom op man je denkt alleen aan de dingen die mis gingen terwijl je al het moois vergeet Marco Riaskoff 69 Marco F.Riaskoff werd geboren in de Zwitserse stad Lausanne.Zijn moeder was half Spaans en half Engels zijn vader kwam uit Bulgarije.Tot zijn 11de woonde Riaskoff in Zuid-Amerika. In Nederland studeerde hij blokfluit en piano en trad in 1970 in dienst van Concertdirectie Dr.G.de Koos en Co.In 1985 richtte hij Riaskoff Concert Management op.In 1987 program- meerde hij in de Grote Zaal van het Concertgebouw het eerste seizoen van de nog altijd toonaangevende serie Meesterpianisten. Verder voert Riaskoff het management in Neder- land van pianisten als Jevgeni Kissin Krystian Zimerman en Grigori Sokolov. In 2007 werd hij in aanwezigheid van koningin Beatrix en prins Willem-Alexander benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.Ter gelegenheid van het 25ste Meesterpianistenseizoen kreeg hij in 2012 de Frans Banninck Cocq Penning van de stad Amsterdam. 62 NMF MAGAZINE 2016 ANDREASTERLAAK