Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
dhr.H.HollanderRA penningmeester Partner EY ISO Sustainability Services Voorzitter KBvG Commissie toetsting kwaliteit Voorzitter PRCW Pony- en Ruiterclub Westland Vakjurylid Koning Willem I prijs plaquette voor duurzaamheid mr. S.A. Reinink lid Algemeen Directeur Het Concertgebouw NV Voorzitter Stichting G.Ribbius Peletier jr.tot behoud van het Landgoed Linschoten Lid Raad vanToezicht Nationaal Museum Speelklok Lid Raad van Advies Nexus Instituut Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe Lid Bestuur Stichting 4 mei concert Lid bestuur StichtingTjardus Greidanus drs. S.C. Wolff lid Adviseur Gerzon Holding Lid bestuur WWF Schweiz Adviseur Artists for Nature Foundation Zakelijk leider Nederlandse Fluit Academie Voorzitter Stichting Mirador Samenstelling en rooster van herbenoeming per 1 januari 2016 functie aangetreden herbenoeming mr. E. H. Swaab voorzitter 2014 2018 mr. J.W.P. Verheugt vice-voorzitter 1994 2016 H. Hollander RA penningmeester 2006 2018 mr. D.C. Baron van Wassenaer secretaris 2002 mr. S.A. Reinink lid 2008 2016 drs. S. Wolff lid 2009 2017 verlaat het bestuur in 2016 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 55