Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
VI Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Postbus 11912 1001 GX Amsterdam Sint Annenstraat 12 1012 HE Amsterdam t 020 622 1255 e infomuziekinstrumentenfonds.nl i www.muziekinstrumentenfonds.nl www.facebook.com muziekinstrumentenfonds www.twitter.com instrumentfonds www.instagram.com muziekinstrumentenfonds De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam Kamer van Koophandel te Amsterdam 41205257 RSIN nummer 009056002 bankrelatie NL58 ABNA 0555028666 grafisch ontwerp productie www.conceptcommunicatie.nl oplage 9.000 Alle musici die zijn afgebeeld in dit magazine hebben of hadden tot voor kort een instrument of strijkstok van het NMF in bruikleen tenzij anders vermeld. foto omslag Trio Rodin Merlijn Doomernik Alle rechten voorbehouden. Een ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan deze uitgave wordt vriendelijk verzocht contact met het NMF op te nemen. Comit van Aanbeveling dr. J.E. Andriessen oud-voorzitter Nationaal Muziekinstrumenten Fonds oud-minister van Economische Zaken jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland oud-Commissaris van de Koningin in de Provincie Utrecht Anner Bijlsma cellist mr. M.J. Cohen oud-burgemeester Amsterdam mr. J.H.M. Deiters oud-directeur Concertgebouw N.V. Hans Heg muziekjournalist Philippe Herreweghe dirigent Janine Jansen violiste mr. P.J. Kalff oud-voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Bank N.V. prof. dr. Ton Koopman dirigent Herman Krebbers violist mr. C.J.A. van Lede oud-voorzitter Raad van Bestuur Akzo-Nobel N.V. prof. drs. R. de Leeuw oud-algemeen directeur Rijksmuseum Cornlie Mller Max Mller Zoon drs. George Mller oud-voorzitter Raad van Bestuur Robeco Groep N.V. dr. H.O.C.R. Ruding oud-minister van Financin prof. Frans de Ruiter voorzitter CvB Koninklijk Conservatorium Den Haag dr. M. Sanders oud-directeur Concertgebouw N.V. W.E. Scherpenhuijsen Rom oud-voorzitter Bestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest drs. Mischa Spel muziekredacteur NRC Handelsblad Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzame- len van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en beste- ding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.Wanneer u het CBF-keur ziet afgebeeld kunt u er als gever vanuit gaan dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan. www.cbf.nl Het NMF is door de Belastingdienst aan- gewezen als een Culturele ANBI een Al- gemeen Nut Beogende Instelling. Het NMF hoeft daarom geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen. Donateurs van het NMF kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbe- lasting uiteraard binnen de geldende regels. www.belastingdienst.nl www.anbi.nl Beschermheer Z.K.H. Prins Constantijn FOTORVD