Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Francis Wammes Ze kan zich geen week voorstellen zonder een concert te bezoeken Francis Wammes. Ze studeerde aan de SOL volgde een le- rarenopleiding in Utrecht en stond daarna enkele jaren voor de klas. In 1987 ging ze aan de slag bij het Nederlands Impresari- aat waar ze verantwoordelijk werd voor de Stichting Kamermuziek Amsterdam KAM en voor de vertegenwoordiging van buiten- landse ensembles. In 2000 werd de Stich- ting KAM verzelfstandigd en de Stichting Kamermuziek Nederland opgericht. Hoe- wel Francis haar functie als directeur van beide stichtingen moest opgeven door een chronische ziekte speelt muziek met name kamermuziek nog steeds een belangrijke rol in haar leven. En via het NMF kan ik jon- ge musici blijven helpen. Coosje Wijzenbeek Voor een musicus is een goed instrument ontzettend belangrijk. Violiste en docent Coosje Wijzenbeek kan het weten. Een goed instrument heeft veel klankkleuren. Als het bij je past en goed reageert kun je als muzikant veel genuanceerder spelen. Maar goede instrumenten gaan de finan- cile draagkracht vaak ver te boven. Zeker voor jonge musici.Het NMF maakt het voor hen toch mogelijk om zulke instrumenten te bespelen.Daar zet ik me natuurlijk graag voor in. Coosje vindt bovendien dat ze zelf ook meeprofiteert van de inspanningen van het NMF. Een aantal van mijn leerlin- gen heeft een mooi instrument in bruikleen van het NMF. Daar geniet ik elke les van. Coosje volgde haar opleiding tot violiste bij Frits Knol en Davina van Wely. Haar leer- lingen variren in leeftijd van 4 tot 18 jaar. Zij geven samen met celloleerlingen van Monique Bartels concerten in Nederland en in het buitenland onder de naam Fan- cy Fiddlers. Momenteel is Wijzenbeek als vioollerares verbonden aan de Sweelinck Academie voor jong talent. Veel van haar leerlingen hebben inmiddels naam ge- maakt als uitvoerend kunstenaar. Samenstelling en rooster van herbenoeming Commissie Aanvragen en Instrumenten aangetreden herbenoeming Coosje Wijzenbeek viooldocente 1996 2018 Francis Wammes ex-directeur KAM 2003 2016 Monique Bartels cellodocente 2004 2017 David Kuyken pianodocent 2009 2017 Gisella Bergman altviooldocente 2009 2017 Peter Stotijn contrabasdocent 2012 2016 Maria Kuster oud-adjunct directeur Codarts 2013 2017 Jurjen Hempel dirigent 2014 2018 JULIN SARMIENTO 1988 CONTRABAS DANILROYAMSTERDAM2005 Ophetpodiumiswaardesprankelendedieptevanmijn contrabasvolledigtotzijnrechtkomt.Dezoetekleur straaltmaardraagtookensembles.Bovendieniszijeen prachtiggezicht. ANTON SPRONK 1994 CELLO JEANBAPTISTEVUILLAUMEPARIJS1865 MijnVuillaume-celloheefteenzeerheldereklank.Naast zijnstralendekarakterbeschikthetookoverstevigeen vollebasseneenzeerkenmerkendenbelangrijkaspect vaneencello.Ikhoopmetmijncellonogvelemensente kunnenbereikenenvelezalentekunnenvullenmetzijn prachtigetoon. NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015 47 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015