Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Maria Kuster Jong oud beginner gevorderd het NMF maakt het voor talloze mensen mogelijk om op een passend instrument de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Het NMF is meer dan alleen een uitleenorganisatie het is een fonds met een missie en een grote gedrevenheid om muzikanten op weg te helpen door hen een goed instru- ment in handen te geven. En zo het beste in hen naar boven te halen. Ik ben dan ook trots dat ik lid ben van de Instrumenten Commissie. Het voelt als een vertrouwd verlengstuk van wat muziek in mijn leven betekent. Ik ben ervan overtuigd dat het NMF ook in de toekomst veel voor men- sen blijft betekenen. David Kuyken Een elementaire levensvoorwaarde zo denkt muzikant en pianodocent David Kuyken over muziek. Tijdens mijn jeugd had ik het voorrecht muzikaal op te groei- en. Mijn ouders kochten een kleine Bech stein vleugel uit 1923 toen ik een jaar of veertien was. Een typerende klank glan- zend nieuwe mechaniek de heerlijke geur van gepolitoerd hout Ik herinner me nog steeds het ongelofelijke gevoel toen de vleugel in de woonkamer werd ge- plaatst. Dat gun ik iedereen. En daarom is het werk van het NMF ook zo belangrijk. Jong talent en professionele musici krij- gen de kans om op een passende vleugel of ander instrument ng beter te worden. Dat geeft me vleugels. Peter Stotijn Peter Stotijn is voormalig solobassist bij het Residentie Orkest en was tot zijn pensioen in 2014 als hoofdvakdocent verbonden aan het conservatorium van Amsterdam. Tijdens het lesgeven zag ik regelmatig studenten worstelen met instrumenten die hen niet de klank gaven waarnaar ze zoch- ten. Gelukkig heeft het NMF veel van deze musici aan een beter instrument kunnen helpen. Het NMF heeft zich zon belang- rijke plaats verworven in muzikaal Neder- land dat het niet meer weg te denken is. Daar hoop ik de komende jaren een steen- tje aan bij te dragen. Muziek en cultuur zijn belangrijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Welke taal je ook spreekt muziek verstaan we allemaal. FLORIANNE REMME 2000 CELLO GUDRUNKREMEIERAMSTERDAM2014 CELLOSTRIJKSTOK THOMASM.GERBETHWENEN2005 DeWimDik-celloheefteenheelheldereenopenklank. Decellokomtheelgoedtotzijnrechtineenzaaldoorde mooiedragendeklank.Ikhoopdatiknogveelconcerten maggevenopditprachtigeinstrument IVAN SAEZ SCHWARTZ 1992 ALTVIOOL WILLIBRORDCRIJNENAMSTERDAM1995 If Iamhonestmyinstrumentdoesnothaveareally bigandpowerfulsoundoratleastthevolumeand thebrightnessinthesoundarenottwoof itmain characteristicshoweverthereasonwhyIhavechosen thisviolaisbecausefromtheveryfirstnoteIplayedinthe NMFbuildingIcouldfeelthewarmththesoftnessand howspecialwasittoneandthatwasinfactwhatIwas lookingforinaninstrument. 46