Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
De leden van het toezichthoudend bestuur en de Instrumenten Commissie van het NMF gepassioneerde vakmensen die sa- men hun kennis en kunde bundelen om de stichting optimaal te ondersteunen. De Commissie Aanvragen en Instrumen- ten kortweg de Instrumenten Commis- sie is het belangrijkste adviesorgaan van het NMF en is samengesteld uit een aan- tal muzikale deskundigen. Belangrijkste taken bruikleenaanvragen beoordelen aankoopbeleid begeleiden fungeren als denktank en adviseren over de samenstel- ling van de bijzondere collectie instrumen- ten. Maak kennis met de leden. Monique Bartels Monique Bartels studeerde cello bij Jean-Louis Hardy en Jean Decroos. Ze maakte jarenlang deel uit van meerdere kamermuziekensembles in binnen- en buitenland en speelde met musici als Paul Badura-Skoda Philippe Hirshhorn Nobu- ko Imai Suzanne Mildonian en Viktor Lie- bermann. Ton de Leeuw schreef voor haar Apparence I pour violoncello solo. Peter Jan Wagemans droeg zijn compositie Worauf boffen voor 2 celli aan haar op. Sinds lange tijd werkt Monique samen met Coosje Wijzenbeek. De jonge celloleer- lingen spelen in haar Fancy Fiddlers en kamermuziekformaties. Monique Bartels is als docente verbonden aan het Conser- vatorium van Amsterdam en de Sweelinck Academie voor jong talent. BESTUUR EN COMMISSIES INSTRU COM ANI NATROSHVILI 1995 ALTVIOOLSTRIJKSTOK ANDREASGRTTERAMSTERDAM2001 Mijninstrumentklinktgeweldigmetdestokdieikvan hetNMFhebgekregen.Ikvoelmezelfverzekerderin mijnspel.Alsiknuakkoordenspeelopmijninstrument voelthetalsof eengrootorkestmijbegeleidt. ELLAVAN POUCKE 1994 CELLO SBASTIENPHILIPPEBERNARDELPARIJS1865 DeBernardel-celloklinktalseenvollecomplexewijnmet eengigantischbereikaankleurenensonoriteit. 44