Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
concerten in samenwerking met het NMF jaarlijks terugkeren. Zonder hen is het or- ganiseren van zoveel concerten simpelweg niet mogelijk. Het NMF staat overigens al- tijd open voor nieuwe samenwerkingen. Publiek De website van het NMF het jaarverslag en het magazine zijn voor iedereen toegan- kelijk. Via de website wordt muziekpubliek op de hoogte gehouden van aankomende evenementen die het NMF organiseert het laatste nieuws en interessante activiteiten. Om de naamsbekendheid van het NMF te vergroten onder het publiek en zo nog meer te kunnen betekenen in de muziek- wereld zijn bruikleners verplicht om on- der meer bij concerten en cd-booklets in de biografie te vermelden dat zij op een in- strument van het NMF spelen. Niet zelden vertellen musici n NMF-medewerkers op het podium over het bestaan van het NMF en de instrumenten die tijdens het concert gehoord worden. Vrijwilligers Steeds vaker helpen vrijwilligers het NMF om de grote drukte van evenementen en concerten op te vangen. Zo ook dit jaar. Fantastisch want de medewerkers alleen hebben hiervoor nooit voldoende tijd. In- middels heeft het NMF een pool van ruim 60 vrijwilligers die ook voor andere activi- teiten dan evenementen worden ingezet. Afsluitende noot Het NMF wil graag ie- dereen bedanken voor de tijd inzet en prettige samenwerking van het afgelopen jaar. MUSICUS IN BEELD Daniel Rowland 1972 vioolstrijkstok Nicolas Auguste Maline Parijs ca. 1895 Balazs Borocz JOHN MA 1978 VIOOL FAMILIEKLOZMITTENWALD18EEEUW Myviolinhasastrengthof soundthatissurprisingfrom itssmallframe.IntheshortfewmonthsthatIhavebeen playingitonstageIhavefalleninlovewithitandfeel wewillmakegoodpartnersintothefuture MARIJKE MULDER 1991 VIOOL WILHELMPAULKUNZEDENHAAG1916 Deklankvanmijnviooliswarmfluweelzachtmaarook heelopen.Aldezeeigenschappensamenzorgenvoor eeneigenklankkleurvandevioolmaardekleurmengt ookheelgoedbijhetsamenspelen.Kortomhetiseen fantastischeviool 43 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015