Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Instrumentenbouwers Het NMF onderhoudt nauw contact met instrumentenbouwers door heel Neder- land. Ook wordt regelmatig hun advies gevraagd. Bijvoorbeeld bij de aankoop van instrumenten of bij schenkingen taxa- ties en onderhoud. Verschillende promi- nente instrumentenbouwers zijn lid van de Raad van Advies van het NMF. Daarnaast is het NMF ook een belangrijke klant van sommige viool- en instrumentenbouwers. De samenwerking met deze belangrijke partij wil het NMF graag continueren. Goede doelen Samenwerking tussen goede doelen is een goede zaak. Dat is het standpunt van het NMF. Natuurlijk komen belangen van stichtingen soms niet helemaal overeen maar van elkaar leren en elkaar onder- steunen is nuttig. Vaak zelfs noodzakelijk. Twee succesvolle voorbeelden zijn de sa- menwerking tussen het NMF en de Vereni- ging Hendrick de Keyser en die met Bond Heemschut in het kader van het Weekend van het NMF. Pers Naast de website sociale media en de algemeen beschikbare nieuwsbulletins en het magazine stuurde het NMF ook in 2015 weer enkele persberichten uit. Bij- voorbeeld na een bijzondere gebeurtenis of over een interessant evenement. Naast de persberichten onderhouden mede- werkers van het NMF en externe krach- ten ook informeel contact met de pers zodat nieuwswaardige informatie snel kan worden gedeeld. Concertorganisatoren Het merendeel van de concerten die het NMF in 2015 heeft georganiseerd is tot stand gekomen met de hulp van concert organisaties van grote en kleine kamer- muziekseries door heel Nederland. Om die reden onderhoudt het NMF genegen contact met veel concertorganisatoren. Het NMF is blij dat deze groep hun weg naar het NMF heeft gevonden en er vele FALOU LANSINK 1996 CELLO JAAPBOLINKHILVERSUM1995 MijncellogemaaktdoorJaapBolinkklinktprachtig.De volleensprekendeklanktrektmijheelerg.Ikhooper nogevenvantemogengenieten MARILLEVAN LUIJK 1995 VIOOL MARTENCORNELISSENNORTHAMPTON1967 Mijnvioolvertolktzelfswanneerikslechtsoefende emotiesdieeenvioolstukbijmijoproepen.Ophet podiumkanikdaaromhetpubliekviademuziekmijn gevoelsbelevinglatenervaren.Datiswaarikpersoonlijk veelwaardeaanhechtvaniemandtottranentoeroeren totaanhetopzwepentoteenwildedans. 42