Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
kan het NMF bij conservatoriumdocenten orkesten en ensembles terecht voor advies en vragen. En dat kan andersom natuurlijk ook. De deur staat daarvoor altijd open. Donateurs Donateurs zijn bijzonder waardevol voor het NMF. Daarom worden zij zoveel mo- gelijk op de hoogte gehouden van actuele activiteiten en ontwikkelingen binnen het fonds de musici en de muziekwereld. Zij ontvangen naast het jaarlijkse magazine twee keer per jaar een bulletin met evene- mentenagenda en maandelijks een digi- tale nieuwsbrief. Via sociale media en de website houdt het NMF hen op de hoogte van andere evenementen en nieuwswaar- dige feiten bij het fonds. Wist u trouwens dat alle musici die op een instrument van het NMF bespelen een eigen profielpagi- na hebben op de website En dat ook al deze instrumenten hier met hoogwaardige fotos en achtergrondinformatie te bezich- tigen zijn Donateurs worden bovendien uitgenodigd voor de jaarlijkse Presentatie- concerten in het najaar. Schenkers en bruikleengevers Net als donateurs zijn ook schenkers en bruikleengevers van onschatbare waarde voor het NMF. Mensen die een instrument hebben geschonken of in bruikleen heb- ben gegeven aan de stichting of die een belangrijke bijdrage voor een specifiek instrument hebben geleverd worden al- tijd genformeerd wie op hun instrument speelt. Als zij dat leuk vinden kunnen zij ook concerten bijwonen waar hun instru- ment te horen is. Steeds vaker organiseert het NMF privconcerten voor deze bijzon- dere groep begunstigers om hen te be- danken voor hun steun. MUSICUS IN BEELD Sarah Kapustin 1981 viool Giovanni Battista Rogeri Brescia ca. 1690 Merlijn Doomernik JURRE KOOPMANS 2002 CELLO SASKIASCHOUTENHEUSDEN1998 CELLOSTRIJKSTOK DANILTERBERGDENHAAGCA.1975 Ikbenerontzettendblijmeewantditinstrument heeftzonmooiewarmeklank.Of iknusolo-stukken kamermuziekof inhetorkestopdeSchoolvoorJong TalentinDenHaagspeelikweetzekerdatikmetdeze cellonoghlveelmooiemuziekgamaken BAPTIST KURVERS-KIERS 1962 ALTVIOOL BORISSVERDLIKNEWYORK1999 ALTVIOOLSTRIJKSTOK ANONIEMONBEKENDONBEKEND Ikhebhetgrotegeluktekunnenspelenopeen nieuwbouwaltvioolvanBorisSverdlik.Metdedoor AndreasGrttergerestaureerdealtstokvormthet eengeweldigecombinatieeenwarmeenheldere klankkleur. 41 NMF MAGAZINE 2016 JAARVERSLAG 2015