Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Het NMF beheert een belangrijke collectie kwalitatief hoogwaardige muziekinstrumen- ten.Deze instrumenten stelt het NMF ter be- schikking aan musici. Daarbij zijn niet alleen getalenteerde musici betrokken maar ook allerlei organisaties en belanghebbenden. Het NMF gebruikt verschillende commu- nicatiemiddelen om al deze doelgroepen te bereiken. Leest u liever het traditionele jaarverslag en de bijbehorende jaarreke- ning Of juist het moderne magazine het nieuwsbulletin of de website muziekinstru- mentenfonds.nl En volgt u ons op sociale media Kies zelf hoe u betrokken wilt blijven bij belangrijke ontwikkelingen. Bij het NMF is het de toon die de muziek maakt. Musici Muziekinstrumenten en de mensen die ze gebruiken dat is de kern van het NMF. Zo- veel mogelijk musici bijstaan bij een glans- rijke carrire. Hoe Door instrumenten in bruikleen te geven. En door hierbij helder te communiceren. Dat laatste is minstens zo belangrijk want pas als getalenteerde musici hun weg weten te vinden naar het NMF kunnen zij worden geholpen met een instrument dat bij hen past. Het NMF moedigt contact dus zoveel mogelijk aan. Ook gaan medewerkers regelmatig op pad om bruikleners op te zoeken. Bijvoor- beeld bij examens en concerten. Belang- rijke aspecten vooraf aan en tijdens de bruikleenperiode zijn de kennismakings- gesprekken contactmomenten over het instrumentenonderhoud en in sommige gevallen individuele gesprekken met musici. Toverwoorden persoonlijk con- tact samenwerking en een benaderbare houding. Conservatoria orkesten ensembles Conservatoria orkesten ensembles over- al zijn goede instrumenten nodig voor leerlingen en leden. Ook in 2015 legde een aantal van deze instanties contact met het NMF. Niet alleen deden zij een beroep op het NMF voor een korte of langdurige bruikleen van projectinstrumenten ook COMMUNICATIE DE TOON DIE DE MUZIEK MAAKT EVELIEN JASPERS 1990 VIOOLSTRIJKSTOK JACQUESAUDINOTPARIJS20EEEUW Destrijkstokdieikbespeelwaspreciesdestokwaarik naarzochtommijnviooloptimaaltelatenklinken.Door zijnfijnegewichtenjuistebalanshelpthijmijzowelbij hetspelenvanlichtevirtuozemuziekalsbijhetvinden vanmooiediepeklanken. FLORIS KAPPEYNE 1995 VLEUGEL SAUTERSPAICHINGENCA.1980 Devleugelisdoormijenmijnhuisgenootmetenorm veelplezierontvangen.EenBeethovensonatebenadrukt dewarmteinhetlaagentijdenseenrepetitiemetmijn jazztriometcontrabasendrumslaathetinstrument zichnietoverstemmenzonderschelteklinken.Hetplan isommijnstudieteverlengenzodatiknoglangeropde Sauterkanstuderen 40